Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum dat patiënt en diens kwaliteit van leven centraal stelt. Ze bieden patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg met als missie: ‘to have a significant impact on healthcare’. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan hierbij hand in hand. Het Radboudumc heeft ruim 10.300 medewerkers en verzorgt jaarlijks de opleiding voor ruim 3000 studenten.

Het Radboudumc maakt ter ondersteuning van hun recruitmentproces gebruik van de Bullhorn Connexys recruitment software

Start met de groei van je organisatie

Live Demo