UWV

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit doen zij grotendeels via online dienstverlening en samen met klanten, experts en partners.

De veranderingen op het terrein van werk en inkomen zijn ingrijpend: taken en bevoegdheden verschuiven van landelijk naar decentraal niveau, de overheid verwacht dat burgers meer zelfredzaam worden, processen digitaliseren en de samenstelling van de beroepsbevolking verandert onder andere als gevolg van de vergrijzing. Tegelijkertijd staan de budgetten bij de overheid onder druk. Dit alles creeëert een ingewikkeld recruitmentproces waarbij het UWV gebruikt maakt van de Bullhorn Connexys recruitment software. 

Start met de groei van je organisatie

Live Demo