Inleiding

Te midden van een tumultueus jaar en een onzekere wereldeconomie concentreerde de recruitmentbranche zich in 2023 op het handhaven van omzet en marge, in het licht van een dalend aantal vacatures en tragere conversies. Als gevolg van deze uitdagingen lijken bedrijven te zijn vastgelopen in hun digitale transformatieproces. In 2023 meldde 36% van de bedrijven dat ze in een vergevorderd stadium van digitale transformatie waren. Dit jaar is dat nog maar 29% – voor het eerst is een vertraging te zien in de vooruitgang op het gebied van digitale transformatie.

Ondanks de economische en technologische uitdagingen waren veel organisaties in staat om beter te presteren dan hun concurrenten en succesgebieden te vinden. Wat waren de geheimen van hun succes? En hoe gebruiken ze technologie om dit te ondersteunen? Bullhorn heeft meer dan 100 professionals uit de recruitmentbranche, in verschillende sectoren en in de Benelux, ondervraagd om deze vragen en meer te beantwoorden. Deze antwoorden zijn gebundeld in het 14e jaarlijkse GRID Industry Trends Report. Lees verder om meer inzichten te ontdekken. Deze kun je goed gebruiken om in 2024 de beste beslissingen te nemen voor jouw organisatie.

Klik op een grafiek om te vergroten

Wat staat organisaties in 2024 te wachten?

Over het algemeen was de economie de grootste zorg voor de meeste organisaties, waardoor de meesten prioriteit gaven aan het werven van nieuwe klanten en het onderhouden van bestaande klantrelaties. Naast de focus op het behouden en ontwikkelen van nieuwe business, bleven organisaties gefocust op het creëren van een experience waarmee ze hun klanten goed van dienst kunnen zijn, zelfs nu het tekort aan talent aanhoudt. In beide gevallen vertrouwden organisaties op technologie om hun kritieke prioriteiten te bereiken.

Een punt van zorg dat dit jaar voor het eerst ontstond, was de concurrentie van gig-platforms. Wat zou dit kunnen zeggen over veranderende voorkeuren van werknemers? Organisaties denken creatief na over hoe ze deze marktverschuiving voor kunnen blijven.

Belangrijkste inzichten

Wat doen de best presterende organisaties anders?

Op weg naar 2024, te midden van een economische vertraging en een aanhoudend tekort aan talent, moeten bureaus zich meer dan ooit richten op het genereren van inkomsten en het behoud van marges. Kijkend naar de prioriteiten van de sector en de strategieën van de best presterende organisaties (organisaties die in 2023 op jaarbasis een omzetgroei realiseerden), hebben we enkele belangrijke inzichten geïdentificeerd. Deze kunnen je helpen bij het navigeren door de uitdagingen en kansen die voor de deur staan.

Goed presterende bedrijven vertrouwen op automatisering om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren

Hoe zetten high-performers automation in?

De top performers hebben vaker een aantal belangrijke taken geautomatiseerd, zoals het aannemen van nieuwe leads en het opnieuw inzetten van personeel. Bedrijven die ondersteuning bij sollicitatiegesprekken hebben geautomatiseerd, lieten 4 keer zo vaak omzetgroei zien in 2023 dan anderen. En uit gegevens van Bullhorn blijkt dat bedrijven die hun processen automatiseren 39% meer sollicitaties per Recruiter zien en 22% meer vacatures invullen.

10-19 dagen is de ultieme plaatsingstijd

Organisaties die in 2023 een omzetgroei zagen, plaatsten kandidaten meestal binnen 10-19 dagen. 66% van de best presterende kandidaten plaatste kandidaten binnen 19 dagen of minder. Organisaties zouden moeten overwegen om te investeren in automatiseringstools, aangezien uit gegevens van Bullhorn blijkt dat organisaties die hun processen automatiseren de plaatsingstijd met 26% verkorten.

Het regelen van meerdere sollicitatiegesprekken is een cruciale manier om de plaatsingstijd te beïnvloeden. In het gehele Bullhorn-klantenbestand daalde het aantal kandidaten voorgesteld op meer dan één sollicitatiegesprek van 2022 tot 2023 met 14%.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor organisaties in 2024?

Begin 2024 zullen klanten in ieder geval nog steeds voorzichtig zijn bij het aannemen van personeel. Dat betekent langzamere wervingscycli en een focus op echt organisatorisch kritische, hoogwaardige projecten. bureaus moeten zich blijven concentreren op de basisprincipes: het verbeteren van plaatsingstijden en herplaatsingspercentages, door gebruik te maken van technologie. Zo kan het matchen van vacatures en de betrokkenheid van kandidaten versneld en verbeterd worden.

Organisaties die blijven investeren in hun technologie en talentenpools zijn goed gepositioneerd voor 2024. Ze zullen nog beter gepositioneerd zijn wanneer de economie weer aantrekt.

Toppresteerders trekken talent aan met incentives en doordachte betrokkenheid

Het tekort aan talent zal niet snel verdwijnen, ongeacht het macro-economische klimaat. Organisaties die hun talent-experience echt differentiëren door middel van technologie en bewezen best practices toepassen, zullen het meest succesvol zijn.

Toppresteerders verdubbelen hun investeringen in technologie die is ontworpen om de algehele ervaring, nauwkeurigheid en snelheid voor hoogkwalitatieve kandidaten te verbeteren.

Toppresteerders in het bijzonder zijn vier keer zo snel geneigd om innovatieve incentives voor werknemers aan te bieden en meer dan drie keer zo snel geneigd om te investeren in op maat gemaakte betrokkenheid en bereik van talenten. Dankzij hun focus op efficiënte organisatorische processen hebben ze 33% meer kans om hun conversieratio’s te verbeteren.

Wat doen ze niet? Marge opofferen om meer vacatures na te jagen. In plaats daarvan zijn ze op zoek naar een programma voor talentbetrokkenheid dat concurreert op waarde in plaats van alleen op prijs.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor organisaties in 2024?

Investeren in talentgerichte technologie en automatisering zal in 2024 belangrijker worden dan ooit. De bovenstaande gegevens maken duidelijk dat de best presterende organisaties precies dat doen. Wat al deze investeringen gemeen hebben, is het gebruik van automatisering om de betrokkenheid van talent te verdiepen en op maat te maken, zonder extra personeel of menselijke inspanning. Dit wordt met name gedaan door werving, vacaturematching en alle taken die gerelateerd zijn aan onboarding en intake te automatiseren.

Aangezien de economie uitdagend blijft in 2024, zal dit soort differentiatie de expertise van organisaties onder de aandacht brengen en er zo voor zorgen dat ze opvallen bij klanten.

Top performers maken al gebruik van AI om routinetaken te voltooien – of er in ieder geval mee te beginnen

De best presterende bureaus zijn vroege gebruikers van AI

Hoewel de meeste bureaus nog maar net beginnen met het verkennen van de mogelijkheden van AI, zijn de best presterende organisaties al verder in dat traject. Meer dan twee keer zo vaak dan andere bureaus geven zij aan AI-gedreven tools in te zetten voor het ophalen van klantvragen, het inplannen van werk en het doen van de payroll. Deze tijdrovende maar routinematige taken zijn perfecte kandidaten voor AI, zolang er menselijk toezicht is in het proces.

AI-adoptie correleert direct met omzetgroei

Bedrijven die beginnen te experimenteren met AI en ‘large language models’ melden het vaakst omzetgroei in 2023 (55%). Waarschijnlijk is dit een indicatie van de algemene bereidheid van de bedrijven om technologie te gebruiken in plaats van directe inkomsten uit AI te genereren. In gesprekken met recruitmentbureaus voorspellen de meesten dat AI in 2025 een vast onderdeel zal zijn van elk bedrijf.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor organisaties in 2024?

De best presterende organisaties investeren intensief in het automatiseren en toepassen van AI op routinetaken die gemakkelijk geheel of gedeeltelijk door technologie kunnen worden afgehandeld, zoals shift planning en het verzamelen van functie-eisen. Op die manier hoeven mensen alleen in te grijpen als er een uitzondering is of om een laatste beoordeling uit te voeren. Hierdoor kunnen ze zich concentreren op het versterken van klantrelaties, het nastreven van nieuwe zakelijke kansen en het aanbieden van diensten met hogere marges, zoals advies.

Organisaties die vooroplopen in deze trend en early adopters zijn van nieuwe technologieën, zullen in de toekomst beschikken over een aanzienlijk concurrentievoordeel.

De best presterende organisaties haalden ondanks de economie nieuwe opdrachten binnen

Het is niet verwonderlijk dat organisaties die in 2023 een omzetgroei zagen, drie keer meer kans hadden om hun succes bij het binnenhalen van nieuwe klanten als uitstekend te beoordelen dan organisaties die in het rood stonden. Meer dan de helft noemt het werven van nieuwe klanten als een belangrijk doel van de organisatie voor 2024.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor organisaties in 2024?

Nu de economie nog steeds onzeker is zullen organisaties nauwkeurig moeten onderzoeken wat hen omzet oplevert en welke zaken hun omzet doet krimpen. De gegevens geven duidelijk aan dat digitale transformatie en implementatie van verkoopondersteunende technologie de verkoopwinst stimuleren. De moeilijke economie in 2023 heeft het kaf echt van het koren gescheiden. De gegevens maken duidelijk dat goed presterende organisaties technologie gebruiken om zichzelf een concurrentievoordeel te geven.

Topprioriteiten in alle organisaties

Digitale transformatie is de topprioriteit in alle sectoren

Een focus op voortdurende digitale transformatie staat bovenaan de lijst, maar het binnenhalen van nieuwe klanten is nog steeds een punt van zorg

Digitale transformatie is de topprioriteit voor organisaties, maar liefst 39% kiest voor deze optie. Maar het verbeteren van de kandidaat ervaring en de reguliere werving van kandidaten volgen op de voet. Dit benadrukt het aanhoudende tekort aan talent en de noodzaak om op technologie te vertrouwen om de ervaring en betrokkenheid van kandidaten te verbeteren.

Belangrijkste uitdagingen in alle organisaties

De economie doemt op als een uitdaging, maar dat geldt ook voor de verschuivende arbeidsmarkt

Het is niet verwonderlijk dat de grootste zorg op de markt voor alle organisaties de algemene economische prognose is. Er is echter ook veel bezorgdheid over de opkomst van gig-platforms en veranderende voorkeuren van werknemers. Dit is een grote verandering ten opzichte van 2023, toen dit nog slechts een verwaarloosbare zorg was. Organisaties doen hun best om deze marktveranderingen voor te blijven en hun waarde te blijven aantonen aan klanten en kandidaten.

Krappe talentenpools blijven een pijnpunt

Ondanks de zwakkere economie is er geen afname te zien in het tekort aan talent, met name in hooggeschoolde, gespecialiseerde gebieden. Bezorgdheid over omscholing van kandidaten is waarschijnlijk gerelateerd aan de toename van dit soort banen op basis van evoluerende technologie.

Bijna de helft van de organisaties investeert in 2024 in verdere digitalisatie

Veel organisaties bevinden zich in het vroege stadium van digitale transformatie. Bijna de helft stelde dan ook dat de huidige omstandigheden ervoor zorgen dat ze de komende jaren in digitalisatie zullen investeren. Ook verwacht meer dan een derde meer investeringen in AI.

Economische vooruitzichten: Omzet 2023 gedaald, maar vooruitzichten voor 2024 zijn optimistisch

2023 was economisch een moeilijk jaar voor de meeste sectoren, ook wat betreft personeel. Ongeveer 60% van de organisaties zag enige groei, maar meestal minder dan 10%. Aan de keerzijde van de medaille was er een groep van 16% die een daling doormaakte. De vertragende economie leidde tot een vermindering van het aantal vacatures en langzamere conversiecycli, maar zonder enige verbetering op de al krappe arbeidsmarkt.

Vooruitzichten 2024: Economisch herstel verwacht

De meeste organisaties zijn optimistisch over 2024, waarbij meer dan de helft een omzetstijging voorspelt. Dit is in lijn met de hoop dat de wereldeconomie een zachte landing maakt en in de tweede helft van 2024 zelfs verbetert. De positieve omzetvooruitzichten waren consistent in de meeste sectoren en soorten organisaties.

Conclusie

Twee derde van de organisaties verwacht dat de economie in 2024 zal verbeteren en 28% verwacht dat dit de recruitmentbranche zal helpen. Het jaar 2023 scheidde de winnaars van de verliezers. Het was bovendien duidelijk dat organisaties die technologie effectief inzetten ondanks de moeilijke economie toch konden groeien. Nu we het komende jaar ingaan moeten organisaties gefocust blijven op de tools en technologie die hen zullen helpen de economische neergang te doorstaan. Tegelijkertijd moeten ze zich toch nog steeds blijven positioneren om zo snel mogelijk van het herstel te kunnen profiteren.

Verwacht in 2024 dat de meest succesvolle organisaties:

  • Herplaatsing, doorlooptijd en andere productiviteitscijfers sterk verbeteren door te vertrouwen op automatisering en AI
  • Talentpools opbouwen die kunnen voldoen aan veranderende functie-eisen en technologie gebruiken om kandidaten snel aan de juiste banen te koppelen
  • AI en geavanceerde automatisering inzetten om routinematige taken over te nemen, zodat recruiters zich kunnen richten op het engagen van klanten en kandidaten
  • Vertrouwen op technologie om nieuwe opdrachten binnen te halen en hun competitieve voordeel op de markt te vergroten

Download de GRID 2024 slides met de belangrijkste bevindingen uit het rapport.