Bullhorn’s Cookie- en Privacybeleid voor Nederland

TRUSTe

 

Privacy- en Cookiesbeleid Bullhorn

Versie: 6 juli 2017

Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Bullhorn, Inc., met name via www.bullhorn.com en via de serviceplatforms www.bullhornstaffing.comhttps://bbo.bullhornstaffing.comhttps://www.salesduel.com, enhttps://prod.vms-express.com (hierna ieder afzonderlijk te noemen een “Site”) die Bullhorn bezit en beheert. Waar in dit Privacybeleid de naam “Bullhorn” (of “wij” of “ons” of “onze”) wordt gebruikt, wordt verwezen naar Bullhorn, Inc., Bullhorn, Bullhorn, International Limited en/of hun dochterbedrijven, zoals van toepassing. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Bullhorn de door jou verstrekte persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Ook wordt beschreven welke keuzes je hebt met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en correctie van je persoonlijke gegevens. Het gebruik van gegevens die via onze service worden verzameld, blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de Bullhorn-Service ("Service") te leveren waar de klant Bullhorn voor heeft ingeschakeld, zoals bepaald in de Overkoepelende Abonnementsovereenkomst, Algemene Voorwaarden en overige overeenkomsten met de klant en dit Privacybeleid.

 1. Bullhorns Beleidsverklaring Europees-Amerikaanse privacyschild  /Zwitsers-Amerikaanse privacyschild

Bullhorn, Inc. houdt zich aan het Europees-Amerikaanse privacyschildkader en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild, zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van handel, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die vanuit de Europese Unie en Zwitserland worden verstuurd naar de Verenigde Staten.  Bullhorn, Inc. heeft tegenover het Amerikaanse ministerie van economische zaken verklaard dat het voldoet aan de principes van EU-VS-privacyschild.  Indien er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het EU-VS-privacyschild, gelden de principes van het EU-VS-privacyschild.  Meer informatie over de programma's van het privacyschild en onze certificering is te vinden op https://www.privacyshield.gov/.   Bullhorn, Inc. verplicht zich ertoe om alle persoonlijke gegevens die het binnen het privacyschildkader ontvangt van gegevensexporteurs in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland, te behandelen overeenkomstig de toepasselijke principes van het EU-VS-privacyschild.  Meer informatie over het privacyschildkader en de principes van het privacyschild is te verkrijgen via de privacyschildwebsite van het Amerikaanse ministerie van economische zaken: https://www.privacyshield.gov.

Bullhorn, Inc. is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens die overeenkomstig ieder privacyschildkader worden ontvangen van exporteurs van gegevens en vervolgens overdraagt aan een derde die voor Bullhorn handelt als tussenpersoon.  Bullhorn voldoet volledig aan de principes van het privacyschild. Het Bedrijf houdt zich aan de principes van het privacyschild wat betreft kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor het doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van de gebruiksdoeleinden, toegang en verhaal en handhaving en aansprakelijkheid, zoals hieronder in paragraaf 14 nader omschreven in onze “betrokkenheid met de Principes van Privacybescherming”. Met betrekking tot persoonlijke gegevens die overeenkomstig de privacyschildkaders worden ontvangen of verstuurd, is Bullhorn, Inc. afhankelijk van de regelgevende en handhavende macht van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Bullhorn, Inc. echter verplicht worden om persoonlijke gegevens te delen op wettelijk verzoek van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen voor de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Onder bepaalde omstandigheden, die nader worden omschreven op de website voor het privacyschild, https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kun je bindende arbitrage aanvragen voor een onopgelost geschil dat je met ons hebt.

 1. Verzamelde informatie

2.1 Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens van onze klanten, aspirant klanten en bezoekers van de Site:

 • 2.1.1 Contactgegevens van klantkandidaten zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, arbeidsverleden, zorgverzekeringsgegevens (exclusief beschermde zorgverzekeringsgegevens bestempeld als "gevoelige gegevens" in de Europese of Zwitserse wet), burgerservicenummer of btw-nummer, licentienummer of andere identificatienummers.
 • 2.1.2. Factuurgegevens zoals creditcard- of bankpasnummer, ACH-betalingsgegevens en factuuradres.
 • 2.1.3. Identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, accountnummer, wachtwoord en IP-adressen.
 • 2.1.4. Wij verzamelen ook de volgende gegevens van onze klanten: Gegevens over het bedrijf van de klant, zoals bedrijfsnaam, grootte van het bedrijf, rechtsvorm en contactgegevens.
 • 2.1.5. Demografische gegevens van onze klanten, kandidaten van klanten en bezoekers van de Site, zoals leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, interesses, postcode, veteranenstatus, lidmaatschap vakbond en de resultaten van een onderzoek naar de financiële achtergrond (indien van toepassing).
 • 2.1.6. E-mailadressen, namen en contactgegevens van bezoekers die zich aanmelden voor de Bullhorn Community.
 • 2.1.7. E-mailadressen en namen in blogberichten.
 • 2.1.8 E-mails (inclusief adressen en namen) van de gebruikers van onze klanten en hun ontvangers.

2.2. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij van deze personen verzamelen uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • 2.2.1. De levering van de Services aan onze klanten.
 • 2.2.2. Het bijhouden van klantenactiviteiten.
 • 2.2.3. Het bijhouden van klantengegevens.
 • 2.2.4. Het beheer van de klantaccounts.
 • 2.2.5. Reacties op service- of ondersteuningsverzoeken van een klant.
 • 2.2.6. Marketingdoeleinden.

2.3 Wij delen jouw persoonlijke gegevens alleen met derden (onze tussenpersonen) op de wijzen zoals beschreven in onze klantenovereenkomsten en dit Privacybeleid. Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

2.4 Overeenkomstig de algemene voorwaarden van de overeenkomst die iedere klant met ons heeft, kunnen wij onze klanten per e-mail informatie sturen over updates van de Service of aanvullende service-aanbiedingen.

2.5 Andere derden, zoals inhoudsaanbieders of derde service-aanbieders, kunnen via de Service inhoud of services leveren en hebben daarbij mogelijk toegang tot jouw persoonlijke gegevens nodig. Klanten gebruiken een Service om gegevens en informatie te hosten. Bullhorn gebruikt of deelt jouw persoonlijke gegevens niet, behalve (i) voor zover noodzakelijk om de Service te leveren aan jou of zoals door jou verzocht, of (ii) overeenkomstig de wet, zoals naar eigen inzicht bepaald door Bullhorn, of (iii) ingevolge een rechterlijke beschikking, of (iv) zoals beschreven in Artikel 3.3.5 van dit Privacybeleid. Individuele gegevens van klanten of aspirantklanten kunnen soms worden ingezien door bevoegde medewerkers of tussenpersonen van Bullhorn, maar uitsluitend voor de volgende doeleinden: (i) om de Service en daarmee verband houdende professionele services te leveren aan de klant of aspirantklanten; (ii) om ondersteuningsproblemen op te lossen waarmee een van hen te maken heeft; (iii) om een vermoedelijke overtreding van de klantenovereenkomsten met een klant te onderzoeken en op te lossen; of (iv) zoals verplicht volgens de wet, zoals naar eigen inzicht bepaald door Bullhorn, of volgens een rechtsprocedure, dagvaarding, rechtszaak of bindende rechterlijke beschikking. Wij behouden ons tevens het recht voor om jouw persoonlijke gegevens te delen zoals wettelijk verplicht en wanneer wij, geheel naar eigen inzicht, geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om uw rechten te beschermen en/of te voldoen aan de eisen van een rechtsprocedure, dagvaarding, rechtszaak of bindende rechterlijke beschikking.

2.6 Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld of verspreid naar een andere partij waarmee Bullhorn een handelsovereenkomst, nu of in de toekomst aangaat. Als Bullhorn wordt overgenomen bij een fusie, overname of verkoop van alle of zo goed als alle bedrijfsmiddelen, word je via e-mail, op onze Site en/of via een prominent bericht in onze Service op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in het gebruik van je persoonlijke gegevens, alsmede van eventuele keuzes die je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een faillissement, insolventie of liquidatie, dan kan de database waarin uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, worden behandeld als bedrijfsmiddel van Bullhorn en kan deze worden overgedragen aan een derde.

2.7 Bullhorn kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven die ons assisteren bij het leveren van onze Services of die met ons samenwerken om je hun services of inhoud aan te bieden. Op iedere dergelijke overdracht aan derden in deze context zijn onze verkoopovereenkomsten met hen van toepassing, waarin normen zijn opgenomen voor de zorg voor en bescherming van uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Deze normen zijn niet minder strikt dan de normen die zijn opgenomen in onze klantenovereenkomsten en zijn in geen geval minder beneden een redelijke zorgstandaard. Dergelijke derde bedrijven zijn alleen gerechtigd om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om jou en/of ons deze services te leveren en voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld. Indien je met partners direct een contract sluit, is hun beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens van toepassing op je relatie met hen, zoals opgenomen in de toepasselijke overeenkomst tussen jou en de partner en zijn wij niet verantwoordelijk voor het doen en nalaten van deze partners.

2.8 Klanten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Klanten of bezoekers van de Site kunnen zich afmelden voor reclame of promotie-e-mails van ons door op de afmeldingslink te klikken in de berichttekst in al onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de Site kunnen hun verzoek om te worden verwijderd uit dergelijke communicaties ook direct e-mailen naar privacy@bullhorn.com. Ook kunnen wij gegevens volgen en analyseren waarmee jij als persoon niet te identificeren bent en kunnen we gebruiks- en volumestatistieken verzamelen van onze Sitebezoekers, aspirant klanten en klanten en deze informatie in gebundelde vorm leveren aan derden.

2.9 Wij zijn een service-aanbieder voor onze klanten en hebben geen directe relatie met de klantkandidaten of met particulieren wiens persoonlijke gegevens een klant bezit. Als je een kandidaat of particulier van een van onze klanten bent en niet langer wenst te worden benaderd door een persoon die of bedrijf dat onze Service gebruikt, neem dan contact op met de klant waarmee je direct contact hebt. Als je een klant bent en je account wilt updaten, neem dan contact met ons op via privacy@bullhorn.com.

2.10. Marketing: Bullhorn kan bezoekers die zich aanmelden voor de Bullhorn Community ook vragen om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals e-mailadressen om inhoud van de site te gebruiken en te ontvangen. Bullhorn biedt deze bezoekers de mogelijkheid om zich aan of af te melden voor toekomstige communicatie van het bedrijf. Als je deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kun je je e-mailvoorkeuren aanpassen via de link "Unsubscribe" [Afmelden] die je vindt in de e-mails die we je sturen of in je ledenprofiel op onze Site of door contact met ons op te nemen via privacy@bullhorn.com..

 1. Ons gebruik van Cookies, logbestanden, plug-ins voor sociale media en andere tracking-technologieën

3.1 Technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt door Bullhorn en door onze partners, dochterbedrijven of service-aanbieders. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersbasis als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

3.2. Logbestanden: wij verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze op in logbestanden. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld internetprotocol (IP)-adressen, browsertypen, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina's en exitpagina's, besturingssystemen, datum-/tijdstempel, clickstream-gegevens, de bestanden die u op onze site worden bekeken (bijv. HTML-pagina's, grafieken enz.), om trends in de verzameling te analyseren en de Site te beheren. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevenssets aan eventuele persoonlijke gegevens van jou die we al hebben opgeslagen.

3.3. Cookies: Wij gebruiken cookies om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. taalvoorkeur) en voor je authentificatie wanneer je de Site bezoekt of de Service gebruikt, zoals van toepassing. De volgende informatie helpt je om de verschillende soorten cookies die we gebruiken, te begrijpen:

3.3.1. Strict noodzakelijk cookies zijn nodig voor de werking van de Site. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies die gebruikers nodig hebben om een account aan te maken of in te loggen om delen van de Site te beveiligen en cookies die nodig zijn om foutmeldingen of succesberichten te tonen aan de gebruiker.

3.3.2. Sessiecookies deze bevatten versleutelde informatie waarmee het systeem jou kan identificeren terwijl je ingelogd bent. Sessiecookies bestaan slechts voor de duur van een onlinesessie. Ze verdwijnen van je computer wanneer je de browsersoftware sluit of de computer uitschakelt. Met deze informatie kan Bullhorn je transacties en verzoeken verwerken. Met sessiecookies kunnen wij controleren of je bent wie je zegt dat je bent nadat je bent ingelogd. Deze cookies zijn vereist voor het gebruik van de Bullhorn-applicatie.

3.3.3. Permanente cookies zijn cookies die alleen Bullhorn kan lezen en gebruiken om te verifiëren dat je een Bullhorn-klant of een bezoeker bent die zich heeft aangemeld voor de Bullhorn Community, om je voorkeuren, zoals taal, land en laatste aankoop te herkennen en te behouden of om bepaalde sooren inhoud te ontvangen. Permanente cookies blijven op je computer aanwezig nadat je de browser hebt gesloten of de computer hebt uitgeschakeld. Deze bevatten informatie zoals een unieke identificator voor je browser. Wij gaan extra zorgvuldig om met de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die in permanente cookies wordt opgeslagen. Wij slaan bijvoorbeeld geen accountnummers of wachtwoorden op in permanente cookies. Gebruikers of bezoekers die de acceptatie van cookies uitschakelen in hun webbrowser, kunnen niet alle aspecten van onze service of van de Bullhorn Community gebruiken.

3.3.4 Targeting cookies zijn cookies die de gebruikersnaam van een gebruiker, de verwijzende gebruiker bij gebruik van een verwijzingsnetwerk en de verwijzende bron opslaan op de Site.

3.3.5. De volgende cookies van derden kunnen worden gebruikt:

 • Google Analytics – de Website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen. Dit helpt ons om de werking van de Site te verbeteren.
 • Silverpop – de Site gebruikt cookies van Silverpop om het gedrag van gebruikers te volgen en gebruikers reclame te tonen op basis van hun gedrag.
 • Visual Website Optimizer – de Site gebruikt cookies van Visual Website Optimizer om de reacties van gebruikers op A/B-tests bij te houden. Bij A/B-tests worden er twee of meer versies van een website of een deel daarvan gemaakt om te zien welke beter functioneert.
 • Marketo - de Site gebruikt cookies van Marketo om de gebruikerservaring te verbeteren en contactformulieren te verkorten voor bezoekers die de Site al eerder hebben bezocht.

We wijzen u erop dat andere derden ook cookies kunnen gebruiken. Deze cookies zijn meestal analytische cookies, prestatiecookies of targeting cookies, bijvoorbeeld die van reclamenetwerken of aanbieders van externe services.

3.4. Afmelden: je kunt het gebruik van cookies beheren op het individuele browserniveau. Als je cookies uitschakelt, kun je onze Site nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of delen van onze Site kan dan beperkt zijn. In veel browsers kan een privémodus worden geactiveerd waardoor cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze modus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst met de meest gebruikte browsers en de verschillende namen voor de "privémodus":

 • Internet Explorer 8 en nieuwere versies = In Private
 • Safari 2 en hoger = Private Navigation/Browsing
 • Opera 10.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing
 • FireFox 3.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing
 • Google Chrome 10 en nieuwere versies = Incognito.

3.5. Doelgerichte reclame: Wij werken samen met derden om reclame te tonen op onze Site of om onze reclame op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen technologieën zoals cookies gebruik om gegevens te verzamelen over je activiteiten op deze Site en andere websites, om je reclame te tonen op basis van je browse-activiteiten en interessen. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je advertenties te tonen op basis van je interesses, kun je je hiervoor afmelden door te klikken op http://preferences-mgr.truste.com (of, als je je binnen de Europese Unie bevindt, door te klikken op http://www.youronlinechoices.eu). We wijzen je erop dat je je hiermee niet afmeldt voor het ontvangen van generieke reclame. Je ontvangt nog steeds generieke reclame.

3.6. Sociale media (Functies) en widgets: Onze Site bevat functies van sociale media, zoals LinkedIn. Via deze functies kunnen je IP-adres en informatie over welke pagina je op onze Site bezoekt, worden opgeslagen en kunnen cookies worden geïnstalleerd zodat de functie naar behoren werkt. Functies van sociale media worden gehost door een derde partij of direct op onze Site gehost. Je interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat deze functies aanbiedt.

3.7. Blogs: Op onze Site bieden wij vrij toegankelijke blogs of communityforums. We maken je erop attent dat alle informatie die je hier plaatst, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die de informatie bekijken. Via een e-mail aan privacy@bullhorn.com. kun je een verzoek doen om je persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze blog of ons communityforum. In sommige gevallen zijn we wellicht niet in staat om je persoonlijke gegevens te verwijderen. We zullen je dan laten weten dat het niet is gelukt en waarom. Als je een applicatie van een derde hebt gebruikt om dergelijke gegevens te posten, kun je de gegevens verwijderen door op de applicatie in te loggen en de gegevens te verwijderen of door contact op te nemen met de beheerder van die applicatie.

 1. Toegang tot persoonlijke gegevens die Bullhorn beheert

4.1 Op verzoek en binnen 45 dagen laat Bullhorn je weten of we persoonlijke gegevens van jouw hebben of namens een derde verwerken. Daarnaast zal Bullhorn redelijke stappen ondernemen om klanten in staat te stellen hun persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je sturen naar privacy@bullhorn.com.

4.2 We mogen je gegevens bewaren voor zolang als je account actief is of voor zolang als nodig is om je de Services te kunnen verlenen, te voldoen aan onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

 1. Toegang tot persoonlijke gegevens die onze klanten beheren

Bullhorn erkent jouw recht op toegang tot je persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen heeft Bullhorn geen directe relatie met degenen wiens persoonlijke gegevens het bezit. Als je je persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, adviseren we je om je verzoek te richten aan de klant van Bullhorn (de beheerder van de gegevens). Als onze klant ons verzoekt om gegevens te verwijderen, reageren we binnen 45 dagen op dit verzoek.  Je kunt dergelijke verzoeken ook direct aan Bullhorn richten via privacy@bullhorn.com. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht..

 1. Opslag van gegevens door ons

Wij bewaren persoonlijke gegevens die we namens onze Klanten verwerken voor zolang als dat nodig is om onze Services te verlenen aan onze klanten en zolang we daartoe verplicht zijn volgens klantenovereenkomsten. Ook bewaren we deze persoonlijke gegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Zodra het doel waartoe Bullhorn de persoonlijke gegevens verwerkt, wordt bereikt, verloopt, of wordt beëindigd, zal Bullhorn onze klanten op verzoek een kopie verstrekken van hun persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen. Daarna worden alle nog aanwezige persoonlijke gegevens door Bullhorn verwijderd of anoniem/onherkenbaar gemaakt overeenkomstig onze klantenovereenkomsten.

 1. Gegevensbeveiliging

Bullhorn neemt redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die het bezit, te beschermen tegen verlies, misbruik en manipulatie. Als je de Service gebruikt via Microsoft Internet Explorer versie 5.0 of hoger, worden gegevens beschermd met Secure Socket Layer (SSL)-technologie met zowel serverauthenticatie als gegevensversleuteling. Op die manier zijn je persoonlijke gegevens veilig terwijl ze worden verstuurd. Verder implementeert Bullhorn een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificatie en host het de Service in een beveiligde serveromgeving met een firewall en andere geavanceerde technologie als bescherming tegen verstoring of inbreuk door indringers van buitenaf. Ten slotte biedt Bullhorn individuele gebruikersnamen en wachtwoorden die elke keer dat een klant inlogt, moeten worden ingevoerd. Deze beveiligingen helpen bij de bescherming tegen onrechtmatige toegang, om de gegevens nauwkeurig te houden en om te zorgen voor een gepast gebruik van persoonlijke gegevens. Geen enkele methode om gegevens via internet te versturen of elektronisch op te slaan, is echter honderd procent (100%) veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Voor vragen over de veiligheid van onze Service kunt u contact met ons opnemen via privacy@bullhorn.com.

 1. Links naar websites van derden

Onze Service bevat links naar andere websites waarvan het privacybeleid mogelijk anders is dan dat van www.bullhornstaffing.com en https://bbo.bullhornstaffing.com. Als je persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze websites, vallen je gegevens onder het toepasselijke privacybeleid van die derde en zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. We raden je daarom aan om het privacybeleid van iedere website die je bezoekt, zorgvuldig te lezen en eventuele vragen direct te stellen aan deze andere aanbieders.

 1. Geen Services voor minderjarigen

Wij verzamelen, naar beste weten, geen gegevens van minderjarigen. Om de Site te gebruiken, moet je minimaal de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid hebben die geldt voor jouw woonplaats. Door de Site te gebruiken, verklaar je minimaal de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid te hebben die geldt voor jouw woonplaats. Wij gebruiken geen applicatie of ander mechanisme om de leeftijd van gebruikers van de Site te controleren.  Alle gegevens die aan ons worden verstrekt, worden gehandeld alsof ze door een volwassene waren verstrekt. We doen alle commercieel redelijke moeite om gegevens van een minderjarige zo snel mogelijk te verwijderen als we ontdekken dat een minderjarige gegevens over hemzelf/haarzelf aan ons heeft verstrekt.

 1. Opmerking voor inwoners van Californië

Volgens de Californische wet kunnen inwoners van Californië die persoonlijke gegevens aan ons verstrekken, bepaalde informatie opvragen over het delen van deze gegevens met derden voor directe marketingdoeleinden. Momenteel verstrekken wij dergelijke gegevens niet aan derden voor directe marketingdoeleinden. Als we dit beleid veranderen, zullen we deze bepaling updaten en hierin aanwijzingen opnemen over hoe je gegevens kunt opvragen.

 1. Delen van "Do not track"

Er zijn vele methoden waarmee signalen van webbrowsers en vergelijkbare mechanismen je keuze om tracking uit te schakelen, kunnen weergeven. Wij zijn ons mogelijk niet bewust van al deze mechanismen of zijn niet in staat om al deze mechanismen te respecteren. Omdat er nog geen algemeen akkoord is over de interpretatie van "Do Not Track" (DNT)-signalen op webbrowserbasis, behalve cookies, kunnen we mogelijk niet beantwoorden aan ongedefinieerde DNT-signalen aan onze Sites of online services. Meer informatie over “do not track” is te vinden op www.allaboutdnt.org.

 1. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van dit Privacybeleid in een land, heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van dit Privacybeleid, die volledig van kracht blijven.

 1. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Wij kunnen deze privacyverklaring updaten om wijzigingen in ons gegevensbeleid door te voeren die van kracht worden na publicatie. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, stellen we je daarvan op de hoogte in dit beleid, via e-mail of via een kennisgeving in de Service, voordat de wijziging van kracht wordt. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor de nieuwste informatie over ons privacybeleid.

 1. Verbintenis aan de Principes van Privacybescherming
 • Opmerking – Bullhorn deelt de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verzameld van klanten, aspirant klanten en bezoekers van de Site in de EU/EER en Zwitserland, evenals het doel of de doelen van de gegevensverzameling en andere gegevensverwerking en alle derden waarmee deze persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld zoals nader omschreven in Artikel 2.1 tot 2.5 van dit beleid.
 • Keuze – Bullhorn biedt al zijn klanten, aspirant klanten en bezoekers van de Site de mogelijkheid om zich af te melden voor iedere overdracht van gegevens aan derden of voor het gebruik van verzamelde gegevens voor andere doelen dan oorspronkelijk aangegeven en goedgekeurd, tenzij de betreffende persoon uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook bieden we degenen die onder de Privacybescherming vallen keuzes met betrekking tot de beperking van het gebruik en het delen van hun persoonlijke gegevens. (Zie artikel 2.8, 2.9. en 3.4). Deze personen kunnen ons direct een e-mail sturen via privacy@bullhorn.com en daarin hun keuze of verzoek aangeven. Ook kunnen hun keuze aangeven door ons een brief te sturen aan het adres dat onderaan dit beleid staat.
 • Doorsturen en Verantwoordelijkheid – Bullhorn deelt persoonlijke gegevens die onder deze Privacybescherming vallen uitsluitend met zijn tussenpersonen overeenkomstig de principes van Kennisgeving en Keuze voor zover van toepassing op de overdracht, tenzij degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het doorsturen. Voordat we persoonlijke gegevens doorsturen naar een tussenpersoon, zullen we (i) ervoor zorgen dat de overdracht van dergelijke gegevens uitsluitend plaatsvindt voor de beperkte en gespecificeerde doelen waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld; (ii) ons ervan verzekeren dat de tussenpersoon is gehouden ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als dat wat vereist is door de Principes van Privacybescherming; (iii) redelijke en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de tussenpersoon de overgedragen persoonlijke gegevens effectief verwerkt op een manier die voldoet aan onze verplichtingen volgens de Principes van Privacybescherming; (iv) van de tussenpersoon eisen dat deze ons op de hoogte stelt indien hij constateert dat hij niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als dat wat vereist is volgens de Principes van Privacybescherming; en (v) bij een dergelijke kennisgeving, redelijke en passende maatregelen nemen om onwettige verwerking te stoppen en te herstellen. In de gevallen beschreven in de Principes van Privacybescherming zijn wij aansprakelijk voor de handelingen van de tussenpersoon.
 • Beveiliging – Bullhorn neemt redelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van gegevens tegen enige vorm van misbruik, verlies, vernietiging, manipulatie en onwettige toegang of openbaarmaking. Zie Artikel 7 voor meer details.
 • Toegang – Bullhorn biedt zijn klanten en de kandidaten van klanten gratis toegang tot hun persoonlijke gegevens en staat hen toe om deze te corrigeren of te wijzigen of om te verzoeken de persoonlijke gegevens te verwijderen waar dergelijke persoonlijke gegevens onjuist zijn, tenzij de kosten van dergelijke toegang buitensporig zijn vergeleken met het privacyrisico of met deze toegang de rechten van een andere persoon worden geschaad. Zie Artikel 4 en 5 voor meer informatie over het verzoek tot toegang.
 • Gegevensintegriteit en doelbeperking – Bullhorn neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die het verwerkt (inclusief enige verwerking via zijn tussenpersonen), wordt beperkt tot het doel of de doelen waarvoor deze persoonlijke gegevens werden verzameld.
 • Verhaal, handhaving en aansprakelijkheid – Bullhorn tracht alle zorgen over de verwerking van iemands persoonlijke gegevens direct met die persoon op te lossen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen klanten in de EU, EER of Zwitserland gratis een beroep doen op het onafhankelijke verhaalmechanisme van Bullhorn, onze externe geschillenbeslechtingsaanbieder gevestigd in de VS, via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Eventuele vragen of klachten over Bullhorns Privacybeleid of behandeling van persoonlijke gegevens, kun je richten tot:

privacy@bullhorn.com of
Office of Information Security & Compliance
Bullhorn, Inc.
100 Summer Street
17th Floor
Boston, MA 02210, Verenigde Staten
Referentienummer: 1-617-478-9100