Bullhorn’s Cookie- en Privacybeleid voor Nederland

 

TRUSTe

Bullhorn Privacy- en Cookies beleid

Versie: 12 april 2018

Dit Privacy- en Cookiesbeleid is van toepassing op alle dataverzamelingen en andere gegevensverwerking van Bullhorn, Inc., met name door  www.bullhorn.com  en via haar service platforms www.bullhornstaffing.com ,  https://bbo.bullhornstaffing.com ,  https : //www.salesduel.com en  https://prod.vms-express.com (elk hierin aangeduid als een “site”). In dit privacybeleid wordt onder elke verwijzing naar “Bullhorn” (of “onze” of “ons” of “wij”) verstaan ​​Bullhorn, Inc., Bullhorn, International Limited, Bullhorn International, Inc. en / of hun dochterondernemingen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Bullhorn persoonlijke gegevens (of in de EU / Zwitserland: “persoonlijke data”) die u aan ons verstrekt, verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. Het gebruik van informatie verzameld via onze service is beperkt tot het verstrekken van de Bullhorn Dienst (“Service”), waarvoor de klant Bullhorn heeft ingeschakeld, zoals uiteengezet in de Master Subscription Agreement set, Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten met de klant en dit privacybeleid.

 1. Bullhorn's EU-VS Privacy Shield / Swiss-US Privacy Shield kader beleidsverklaring 

Bullhorn, Inc. neemt deel aan en heeft de naleving van de EU-VS-Privacy Shield Framework en de Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens overgedragen van de gecertificeerde Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten, respectievelijk. Bullhorn, Inc. heeft aan het Ministerie van Handel, Industrie en Tourisme gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacy Shield principes. Als er een conflict is tussen de termen in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, gelden de Privacy Shield principes. Voor meer informatie over de Privacy Shield regels, en om onze certificering te bekijken, kunt u terecht op  https://www.privacyshield.gov/. Bullhorn, Inc is vastbesloten om te onderwerpen alle persoonlijke gegevens die zij ontvangt van gegevens exporteurs in elk van de Europese Unie (EU), Zwitserland of de Europese Economische Areas (EEA) lidstaat, in het kader van de Privacy Shield Framework, van haar toepasselijke Privacy Shield Principles. Voor meer informatie over de Privacy Shield Framework en de Privacy Shield principes, kunt u terecht op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel Privacy Shield https://www.privacyshield.gov. 

Bullhorn, Inc is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen van data exporteurs onder elke Privacy Shield Framework, en vervolgens overdraagt aan een derde partij in de rol als agent. Bullhorn voldoet volledig aan de Privacy Shield Principles. Het bedrijf houdt zich aan de Privacy Shield principes van kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit en doel beperking, toegang en beroep, en handhaving en aansprakelijkheid, zoals in meer detail beschreven in onze “Toewijding tot de Privacy Shield Principles” in hoofdstuk 14 hieronder. Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen overeenkomstig de Privacy Shield Frameworks, Bullhorn, Inc. is onderworpen aan de regelgeving handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Bullhorn, Inc. worden verplicht om persoonlijke gegevens bekend te maken in reactie op wettelijke verzoeken van de overheid, met inbegrip van voldoen aan nationale veiligheid of wetshandhavingseisen.

Onder bepaalde voorwaarden die nader worden beschreven op de Privacy Shield website  https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u recht hebben om bindende arbitrage in te schakelen voor een onopgelost geschil met ons.

 1. Verzamelde informatie

2.1. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens van de kandidaten van onze klanten, klanten en bezoekers van de site:

 • 2.1.1 Klant kandidaat contactinformatie zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, arbeidsverleden, ziektekostenverzekering informatie (met uitzondering van informatie over gezondheid beschermd als “gevoelige gegevens” in het kader van EU / Zwitsers recht), sofi-nummer, licentie of andere identificatienummers.
 • 2.1.2. Factureringsinformatie zoals credit of debit card nummer, ACH betalingsgegevens en factuuradres.
 • 2.1.3. Identifiers zoals gebruikersnaam, rekeningnummer, wachtwoord, IP-adressen.
 • 2.1.4. We verzamelen ook de volgende informatie van onze klanten: informatie over zaken van een klant, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, type bedrijf, en contactinformatie.
 • 2.1.5. Demografische gegevens van onze klanten, kandidaten van klanten en bezoekers van de site, zoals leeftijd, opleiding, geslacht, interesses, postcode, veteranenstatus, lidmaatschap van vakbond, en financiële achtergrond (indien van toepassing).
 • 2.1.6. E-mailadressen, namen en contactgegevens van bezoekers die zich inschrijven voor de Bullhorn Gemeenschap.
 • 2.1.7. E-mailadressen en namen in de blog inzendingen.
 • 2.1.8. Emails (inclusief namen en adressen) van de gebruikers van onze klanten en hun ontvangers.
 • 2.1.9. We kunnen ook van u persoonlijke informatie over uw contacten verzamelen, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen. Wanneer u ons persoonlijke informatie over uw contacten verstrekt, zullen we deze informatie alleen voor de specifieke reden waarvoor zij is verstrekt gebruiken. Als u van mening dat een van uw contacten uw persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, en u zou willen dat deze uit onze database worden verwijderd, neem dan contact met ons op via privacy@bullhorn.com.

2.2. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens verzameld van deze individuen alleen voor de volgende doeleinden:

 • 2.2.1. Service bieden aan onze klanten.
 • 2.2.2. Een register bijhouden van de activiteit van de klant.
 • 2.2.3. Een register bijhouden van klantgegevens.
 • 2.2.4. Accounts van een klant beheren.
 • 2.2.5. Reageren op de service- of ondersteuningsverzoeken van een klant.
 • 2.2.6. Voor marketing doeleinden.

2.3. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met derden (onze agenten) op de manieren die worden beschreven in onze overeenkomsten met de klant en dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

2.4. We kunnen informatie emailen over updates van de Service of extra service aanbiedingen voor onze klanten, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van elke klant's persoonlijke overeenkomsten.

2.5. Andere derde partijen, zoals content of externe dienstverleners, kunnen content of diensten via de Service leveren en hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke informatie nodig om hun diensten aan u te kunnen leveren. Klanten zullen gebruik maken van een Service om gegevens en informatie te hosten. Bullhorn zal uw persoonsgegevens niet gebruiken of openbaar maken, behalve (i) voor zover dit noodzakelijk is om de Dienst aan u te verlenen of zoals door u gevraagd, of (ii) op grond van de wet, zoals bepaald door Bullhorn naar eigen discretie, of (iii) op grond van een gerechtelijk bevel, of (iv) zoals beschreven in Sectie 3.3.5 van dit Privacybeleid. Individuele klant- of klantkandidaatgegevens mogen soms alleen worden bekeken of benaderd door geautoriseerde medewerkers of agenten van Bullhorn voor de doeleinden van (i) het verlenen van de Service en gerelateerde professionele diensten aan klant- of klantkandidaten, (ii) het oplossen van een ondersteuningsprobleem dat een van hen raakt, (iii) het inspecteren en oplossen van een vermoedelijke schending van klantovereenkomsten met een klant, of (iv) zoals wettelijk vereist, zoals bepaald door Bullhorn naar eigen discretie, gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijke procedure of bindend rechterlijk bevel. Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijke informatie vrij te geven zoals vereist door de wet en wanneer wij, naar eigen discretie, van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, dagvaarding, bindend rechterlijk bevel, of juridische procedure.

2.6. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of gedistribueerd aan derden waarmee Bullhorn een bedrijfstransactie aangaat of kan aangaan. Indien Bullhorn wordt overgenomen in het kader van een fusie, overname of verkoop van al haar of vrijwel al haar activa, wordt u via e-mail, op onze site en/of door een prominente kennisgeving op onze Service op de hoogte gesteld van elke wijziging in het gebruik van uw persoonlijke gegevens, alsmede van alle keuzes die u zou kunnen maken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement, insolventie of liquidatie kan de database met persoonsgegevens worden behandeld als een vermogen van Bullhorn en aan een derde worden overgedragen.

2.7. Bullhorn kan persoonlijke informatie bekendmaken aan bedrijven die ons helpen bij het leveren van onze Service of die met ons samenwerken om u hun diensten of inhoud te leveren. In deze context worden dergelijke overdrachten aan derden geleid door onze leveranciersovereenkomsten met hen, die regels voor de bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke informatie bieden die niet minder streng zijn dan de standaarden in onze klantenovereenkomsten, en in geen geval minder dan een redelijke standaard. Dergelijke derden bedrijven zijn gemachtigd om uw persoonlijke informatie alleen te gebruiken als dit nodig is om deze diensten aan ons en/of u te leveren, voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld. In het geval van partners met wie u rechtstreeks contracteert, zal hun beleid met betrekking tot persoonlijke informatie uw relatie met hen regelen zoals vermeld in de toepasselijke overeenkomst tussen u en de partner en wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig handelen of nalaten van deze partners.

2.8. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van hun gebruikersregistratie en wachtwoord. Klanten of bezoekers van de Site kunnen zich afmelden voor het ontvangen van advertenties of promotionele e-mails van ons door te klikken op de afmeldlink in elk bericht van onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de Site kunnen ook rechtstreeks een e-mail sturen naar privacy@bullhorn.com met het verzoek om uit dergelijke communicatie te worden verwijderd. Wij kunnen ook informatie bijhouden en analyseren die u niet direct als persoon identificeert, en statistische gebruiks- en volume-informatie van bezoekers van onze Site, kandidaat-klanten en klanten samenvoegen en dergelijke informatie in geaggregeerde vorm aan derden verstrekken.

2.9. Wij zijn een dienstverlener aan onze klanten en hebben geen directe relatie met de kandidaat-klant of een persoon wiens persoonlijke informatie een klant verwerkt. Als u een kandidaat of individu bent van een van onze klanten en u wilt niet langer gecontacteerd worden door een persoon of entiteit die gebruik maakt van onze Service, neem dan contact op met de klant waarmee u direct in contact staat. Als u klant bent en uw account wilt bijwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@bullhorn.com.

2.10. Marketing: Bullhorn kan bezoekers die zich registreren voor de Bullhorn Community ook vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zoals e-mailadressen, om de inhoud van de site te gebruiken en te ontvangen. Bullhorn zal deze bezoekers de mogelijkheid bieden om zich aan te melden of af te melden voor toekomstige communicatie van het bedrijf. Als u niet langer deze informatie wilt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken via de afmeldlink in e-mails die we naar u sturen of in uw ledenprofiel op onze site, of door contact met ons op te nemen op privacy@bullhorn.com.

 1. Hoe wij gebruik maken van cookies, logbestanden, Social Media Plug-ins en andere tracking technologieën.

3.1. Technologieën zoals cookies of soortgelijke technologieën worden gebruikt door Bullhorn en onze partners, relaties, of onze serviceproviders. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van gebruikersgedrag op de site, en voor het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel op individuele als op collectieve basis.

3.2. Log in bestanden: We verzamelen bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in log bestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP) adressen, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pagina's, besturingssysteem, datum/tijd stempel, clickstream gegevens, de bestanden bekeken op onze site (bijv. HTML-pagina's, grafieken, etc.), om trends te analyseren in het totaal en het beheer van de Site. We koppelen deze automatisch verzamelde datasets wel aan persoonlijke informatie van u die we mogelijk al hebben opgeslagen.

3.3. Cookies: Wij gebruiken cookies om de instellingen van gebruikers (bijv. taalvoorkeur) te onthouden en voor uw authenticatie wanneer u de Site bezoekt of de Service gebruikt, al naar gelang het geval. De volgende informatie zal u helpen om de verschillende soorten gebruikte cookies te begrijpen:

3.3.1. Strikt noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking van de Site. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor gebruikers om een account aan te maken of in te loggen om delen van de Site te beveiligen, en cookies die nodig zijn om fout- of succesberichten aan gebruikers te tonen.

3.3.2. Sessiecookies bevatten gecodeerde informatie zodat het systeem u uniek kan identificeren terwijl u bent ingelogd. Sessiecookies bestaan alleen tijdens een online sessie. Ze verdwijnen van uw computer wanneer u uw browsersoftware sluit of uw computer uitschakelt. Deze informatie stelt Bullhorn in staat uw transacties en verzoeken te verwerken. Sessiecookies helpen ons om er zeker van te zijn dat u bent wie u zegt te zijn nadat u bent ingelogd en u de Bullhorn applicatie gebruikt.

3.3.3. Permanente cookies kan alleen Bullhorn lezen en gebruiken, om te identificeren dat u een klant van Bullhorn bent of een bezoeker die zich heeft geregistreerd voor de Bullhorn Community, om uw voorkeuren zoals taal, land en laatste check-out te identificeren en te behouden, of om bepaalde soorten content te ontvangen. Blijvende cookies blijven op uw computer nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer hebt uitgeschakeld. Ze bevatten informatie zoals een unieke identificatiecode voor uw browser. We letten vooral op de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die in permanente cookies wordt opgeslagen. We slaan bijvoorbeeld geen rekeningnummers of wachtwoorden op in permanente cookies. Gebruikers of bezoekers die hun webbrowsers de mogelijkheid ontnemen om cookies te accepteren, zullen niet in staat zijn om alle aspecten van onze service of de Bullhorn Community te gebruiken.

3.3.4 Doelgerichte cookies slaan de gebruikersnaam van een gebruiker, de verwijzende gebruiker als hij gebruik maakt van het verwijzingsnetwerk en de verwijzingsbron naar de Site op.

3.3.5. De volgende cookies van derden kunnen worden gebruikt:

 • HubSpot: de Site maakt gebruik van cookies van HubSpot om het gedrag van gebruikers te volgen, en de marketing hierop aan te passen.
 • DoubleClick: de Site maakt gebruik van cookies van DoubleClick om het gedrag van gebruikers te volgen, en de marketing hierop aan te passen.
 • Marketo: de site maakt gebruik van cookies van Marketo om de gebruikerservaring te verbeteren en contactformulieren in te korten voor bezoekers die de Site eerder hebben bezocht.
 • LinkedInde Site maakt gebruik van cookies van LinkedIn om het gedrag van gebruikers te volgen, en de marketing hierop aan te passen.
 • Optimizely: de Site maakt gebruik van cookies van Optimizely om de reacties van gebruikers op A/B-tests te volgen. A/B-tests zijn een creatie van twee of meer versies van een website of een deel daarvan om te bepalen welke beter presteert.
 • Google Analytics: de site maakt gebruik van cookies van Google Analytics om anonieme interacties en bezoeken bijhouden.

Houd er rekening mee dat andere derden ook cookies kunnen gebruiken. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of doelgerichte cookies en omvatten bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken of aanbieders van externe diensten.

3.4. Opt-out: U kunt het gebruik van cookies zelf regelen in uw browser. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze Site, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of gebieden van onze Site te gebruiken kunnen beperkt zijn. Veel browsers maken het mogelijk om een privémodus te activeren waarbij de cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van elke browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst van de meest gebruikte browsers die het minimaal aanbevolen niveau van versleuteling TLS 1.2 ondersteunen. Elk browsertype heeft een andere naam voor "privémodus":

 • Internet Explorer 11 en latere versies = In Private
 • Safari 7 en nieuwere versies = Private Navigatie/Browsing
 • Opera 17 en latere versies = Private Navigatie/Browsing
 • Mozilla Firefox 27 en latere versies = Private Navigatie/Browsing
 • Google Chrome 30 en latere versies = Incognito

3.5. Gerichte advertenties: wij werken samen met derden om reclame op onze Site weer te geven of om onze reclame op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze Site en andere websites om u reclame te bieden op basis van uw surfgedrag en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u advertenties te tonen op basis van interesse, kunt u zich afmelden door te klikken op http://preferences-mgr.truste.com (of als u zich in de Europese Unie bevindt, klik dan op of http://www.youronlinechoices.eu). Let op: dit betekent niet dat u zich afmeldt voor generieke advertenties. U blijft generieke advertenties ontvangen.

3.6.  Social media (functies) en Widgets: onze Site bevat social media functies, zoals LinkedIn. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u bezoekt op onze Site, en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te laten functioneren. Social media functies worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Site. Uw interacties met deze functies worden beheerd door de privacyverklaring van het bedrijf dat deze functies levert.

3.7.  Blogs: onze Site biedt publiek toegankelijke blogs of gemeenschapsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op via privacy@bullhorn.com als u wilt dat uw persoonlijke gegevens van ons blog of communityforum worden verwijderd. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten dat wij niet in staat zijn om dit te doen en waarom. Als u een toepassing van derden hebt gebruikt om dergelijke informatie te plaatsen, kunt u deze ook verwijderen door in te loggen op de toepassing en de informatie te verwijderen, of door contact op te nemen met de desbetreffende toepassing van derden.

 1. De toegang tot persoonlijke informatie gecontroleerd door onze Bullhorn

4.1. Bullhorn zal u op verzoek binnen 45 dagen informeren of wij over uw persoonlijke gegevens beschikken, dan wel deze namens derden verwerken. Bullhorn zal daarnaast maatregelen nemen om klanten in staat te stellen hun persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Om deze toegang aan te vragen kunt u contact opnemen met privacy@bullhorn.com.

4.2. Wij kunnen uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u onze Services te leveren, onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 1. De toegang tot persoonlijke informatie gecontroleerd door onze klanten

Bullhorn erkent dat u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen, Bullhorn heeft geen directe relatie met de personen van wie persoonsgegevens verwerkt. Wij adviseren dat een persoon die toegang zoekt, of wie probeert te corrigeren, te wijzigen of persoonlijke informatie moet zijn vraag rechtstreeks aan de klant van de Bullhorn (de data controller) te verwijderen. Als verzocht om gegevens te verwijderen door onze klant, zullen wij reageren binnen 45 dagen. Particulieren kunnen ook dergelijke vragen of verzoeken rechtstreeks aan Bullhorn zonder kosten voor hen door contact met  privacy@bullhorn.com .

 1. Dataretentie door ons

We zullen persoonlijke informatie achter te houden we verwerken namens onze klanten zo lang als nodig is om diensten aan onze klanten te bieden en, zoals vereist op grond van overeenkomsten van de klant. We zullen ook deze persoonlijke informatie als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en / of contractuele verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen te behouden. Wanneer het doel waarvoor Bullhorn is verwerkt, is de persoonlijke informatie wordt voldaan, afloopt of wordt beëindigd, Bullhorn zal, op verzoek, onze klanten te voorzien van een kopie van hun persoonlijke informatie die is opgeslagen door ons, en Bullhorn zal dan verwijderen of pseudonymize alle resterende persoonlijke informatie in overeenstemming met onze overeenkomsten klant.

 1. Dataveiligheid

Bullhorn neemt redelijke en passende veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik en wijziging van de door Bullhorn verwerkte persoonsgegevens. Wanneer toegang wordt verkregen tot de Service met Microsoft Internet Explorer versies 8.0 of hoger, beschermt de Transport Layer Security (TSL-)-technologie informatie met behulp van zowel serverauthenticatie als gegevensversleuteling om te helpen ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig is tijdens het transport. Bullhorn implementeert ook een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificaties en host de Service in een beveiligde serveromgeving die gebruik maakt van een firewall en andere geavanceerde technologie om bescherming te bieden tegen interferentie of toegang van buitenaf. Bullhorn verstrekt ten slotte individuele gebruikersnamen en wachtwoorden die telkens moeten worden ingevoerd wanneer een klant zich aanmeldt. Deze beveiligingen helpen bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, handhaven de nauwkeurigheid van de gegevens en zorgen voor het juiste gebruik van persoonlijke informatie. Toch is geen enkele wijze van verzending via het internet, of elektronische opslagmethode, honderd procent (100%) veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze service, kunt u contact met ons opnemen via privacy@bullhorn.com.

Wij kunnen uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen, onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 1. Links naar websites van derden

Onze service bevat koppelingen naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat op www.bullhornstaffing.com en https://bbo.bullhornstaffing.com. Als u persoonlijke informatie aan een van deze sites verstrekt, worden uw gegevens beheerd door het privacybeleid van de toepasselijke derde partij en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig door te lezen en vragen direct te stellen aan deze andere aanbieders.

 1. Geen service voor minderjarigen

We verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Om de Site te mogen gebruiken, moet u de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw woonplaats hebben. Door gebruik te maken van de Site verklaart u hierbij dat u ten minste de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw woonplaats hebt. Wij gebruiken geen applicatie of ander mechanisme om de leeftijd van gebruikers van de Site te bepalen. Alle aan ons verstrekte informatie zal worden behandeld alsof deze door een volwassene is verstrekt. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om informatie met betrekking tot een minderjarige zo snel als praktisch mogelijk is te verwijderen als we te weten komen dat een minderjarige informatie over zichzelf aan ons heeft verstrekt.

 1. Notitie voor inwoners uit Californië

De Californische wet staat inwoners van Californië die ons persoonlijke informatie verschaffen toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van dergelijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Wij maken dergelijke informatie op dit moment niet bekend aan derden ten behoeve van hun direct marketing. Als wij dit beleid veranderen, zullen wij deze bepaling bijwerken en zullen wij instructies geven over hoe u een verzoek om details kunt indienen.

 1. Do-not-track disclosure

Er zijn vele methoden waarbij webbrowsersignalen en soortgelijke mechanismen uw keuze kunnen aangeven om het volgen uit te schakelen. Maar misschien zijn we ons niet bewust van elk van deze mechanismen en zijn we ook niet in staat om ze te respecteren. Omdat er nog geen consensus bestaat over hoe webbrowsergebaseerde DNT-signalen (Do Not Track) anders dan cookies moeten worden geïnterpreteerd, is het mogelijk dat we niet reageren op ongedefinieerde DNT-signalen naar onze Sites of online services. Meer informatie over "niet volgen" is beschikbaar op www.allaboutdnt.org met betrekking tot dergelijke informatie.

 1. Schendbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van alle bepalingen van dit privacybeleid in elk land is niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van dit Privacybeleid, die volledig van kracht zal blijven.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om veranderingen in onze informatieprocedures te vermelden die van kracht worden bij het posten. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier, per e-mail of door middel van een kennisgeving via de Service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

 1. Toewijding tot de Privacy Shield principes
 • Kennisgeving - Bullhorn onthult de categorieën persoonsgegevens die worden verzameld bij EU/EER-klanten en Zwitserse klanten, kandidaat-klanten en bezoekers van de Site, het doel (de doelen) van de gegevensverzameling en andere gegevensverwerking, en elke derde partij met wie deze persoonsgegevens kunnen worden gedeeld zoals verder beschreven in de paragrafen 2.1 tot 2.5 van dit beleid.
 • Keuze  - Bullhorn biedt al haar klanten, kandidaat-klanten en bezoekers van de Site de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor elke overdracht van gegevens aan derden of voor het gebruik van verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan oorspronkelijk vermeld en toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de betrokken persoon. We bieden de personen die onder het privacyscherm vallen ook keuzemogelijkheden om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens te beperken. (Zie de punten 2.8, 2.9 en 3.4 hierboven). Elke inzittende kan ons rechtstreeks een e-mail sturen naar privacy@bullhorn.com met zijn of haar verzoek, of kan ons aanschrijven op het adres dat aan het einde van deze polis met zijn of haar keuze is aangegeven.
 • Verdere doorgifte en verantwoording - Bullhorn zal persoonlijke informatie waarop het Privacy Shield van toepassing is uitsluitend in overeenstemming met het Kennisgevings- en Keuzeprincipe aan haar agenten bekendmaken voor zover dit op de overdracht van toepassing is, tenzij de verdere overdracht vooraf is goedgekeurd door de persoon die door de overdracht wordt geraakt, mits deze daarvan op de hoogte is gebracht en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voordat we persoonlijke informatie doorgeven, zullen we (i) bepalen dat de overdracht van dergelijke gegevens alleen is voor de beperkte en specifieke doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld; (ii) ons ervan verzekeren dat de agent verplicht is om ten minste hetzelfde niveau van bescherming van de privacy te bieden als vereist door de Privacy Shield Principles; (iii) redelijke en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de agent de overgedragen persoonlijke informatie effectief verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met onze verplichtingen op grond van de Privacy Shield Principles; (iv) van de agent te eisen dat hij ons op de hoogte stelt als hij vaststelt dat hij niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist door de Privacy Shield Principles; en (v) na kennisgeving redelijke en passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde verwerking te stoppen en te herstellen. In de gevallen die in de Privacy Shield Principles worden beschreven, zijn wij aansprakelijk voor het handelen van de agent.
 • Veiligheid  - Bullhorn zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen in de bescherming van gegevens en misbruik, verlies, vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Zie hoofdstuk 7 hierboven voor meer details.
 • Access  - Bullhorn zal gratis toegang voor haar klanten en kandidaten klanten te bieden aan hun persoonlijke informatie en hen in staat stellen om te corrigeren, te wijzigen of verzoek verwijderen van persoonlijke informatie, wanneer deze persoonlijke informatie is onjuist, tenzij de kosten van een dergelijke toegang is onbetaalbaar in verhouding tot het risico van de persoonlijke levenssfeer of wanneer de rechten van een ander individu zou worden geschonden. Zie punt 4 en 5 hierboven voor meer informatie over het verzoek om toegang.
 • Data Integrity en Beperking van het doel  - Bullhorn zal alle redelijke maatregelen nemen om te voorzien dat de persoonlijke informatie die zij verwerkt (met inbegrip van de verwerking door middel is agents) wordt beperkt door het doel (en) waarvoor dergelijke persoonlijke informatie is verzameld.
 • Het beroep, Handhaving en aansprakelijkheid  - Bullhorn zullen proberen om eventuele problemen met betrekking tot de verwerking van zijn / haar persoonlijke informatie rechtstreeks bij de individuele redelijk op te lossen. In het geval kan een resolutie niet worden bereikt, kan de EU, Zwitserland of EER-klanten Bullhorn onafhankelijke beroepsinstantie, onze Amerikaanse derden geschillenbeslechting provider (gratis) aan te grijpen bij  https://feedback-form.truste.com/watchdog / aanvragen  als u een onopgelost geschil met ons.

Heeft u vragen of klachten over de Bullhorn het Privacybeleid of de behandeling van persoonlijke gegevens kunnen worden gericht aan:

privacy@bullhorn.com  of Office of Information Security & Compliance Bullhorn, Inc. 100 Summer Street 17 th  Floor Boston, MA 02110 Main-nummer: 1-617-478-9100