Introductie

Temidden van de snel ontwikkelende economie is de recruitment industrie met 11%1 gegroeid in 2022. Veel recruitment bureaus wisten de kansen die zich voor deden optimaal te benutten. Maar wat doen de best presterende bureaus anders dan hun concurrenten? En hoe gebruiken zij technologie om voorop te blijven lopen in de komende jaren? Bullhorn onderzocht het en vroeg meer dan 2.000 recruitment professionals vanuit allerlei branches – waarvan 200+ respondenten uit de Benelux – om deze en vele andere vragen te beantwoorden. In het 13e Global Recruitment Trends and Insights (GRID) rapport vind je de inzichten die jij nodig hebt om in 2023 de beste keuzes te maken voor jouw recruitment bureau.

1. Pode, Adam, et al. 2022. “Global Staffing Market Estimates & Forecasts.” Staffing Industry Analysts, November 9, 2022. https://www2.staffingindustry.com/site_member/Research/Research-Reports/Americas/Global-Staffing-Market-Forecast-November-2022.

Recruitment trends en inzichten wereldwijd

Wat doen de best presterende bureaus anders?

Tegenwoordig hebben recruitment bureaus meer te overwegen dan ooit. De mogelijke strategieën en actiepunten zijn eindeloos. Maar welke acties verdienen de hoogste prioriteit? Wij onderzochten de werkwijze van de best presterende recruitment organisaties (met omzetstijgingen van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar) en degene met de grootste verliezen (omzetdalingen van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar) om jou te helpen je weg te vinden tussen alle uitdagingen en kansen van dit moment. Vier inzichten springen eruit dit jaar:

1. De snelst groeiende bureaus van 2022 maakten veelvuldig gebruik van recruitment technologie om succesvol te zijn in de uitdagende omgeving van dit moment.

2. Top performers verdubbelen hun initiatieven op het gebied van digitale transformatie en adoptie van recruitment software.

3. Het genereren van nieuwe klanten is – na een tijdelijke onderbreking – opnieuw de hoogste prioriteit voor 2023.

4. Om de blijvende krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden wordt er volop geïnvesteerd in het opbouwen van talentpools.

De snelst groeiende bureaus van 2022 zetten recruitment technologie veelvuldig in om succesvol te zijn

2022 was een goed jaar voor de recruitment industrie. Tweederde van de recruitment bureaus (68%) liet een omzetstijging zien. Dat is een hoger percentage dan in 2021, terwijl dat al een sterk jaar was waarin bureaus zich terugvochten na het lastige 2020. We zien deze groei bij recruitment bureaus van alle groottes, typen en in alle regio’s.

Als bedrijfsomvang, type en regio niet bepalend waren voor groei in 2022, wat was het dan wel? Technologie en kandidaatbetrokkenheid zijn de factoren die de top bureaus scheiden van degene die het moeilijk hadden.

Alle bureaus die in de top stonden qua groei in 2022 laten een hoge adoptie van recruitment tooling in het algemeen zien, maar enkele technologische verbeteringen sprongen eruit en waren van grote invloed op hun succes.

Vergeleken met de minst presterende bureaus waren de beste recruitment organisaties twee keer zo vaak actief bezig met:

Digitalisering: De toppresteerders digitaliseerden zoveel mogelijk data in hun organisatie.

Automatisering: De grote winnaars van 2022 automatiseerden processen dubbel zo vaak in de organisatie. Dit inzicht sluit aan bij de resultaten van automatisering die we zien bij onze klanten..

Doorplaatsingen: Voor uitzendorganisaties was het tijdig beginnen met het proces van doorplaatsen van kandidaten van cruciaal belang voor hun succes. De organisaties met hoge doorplaatsingspercentages hoorden twee keer zo vaak bij de meest gegroeide bureaus.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor recruitment bureaus in 2023?

Het is duidelijk dat recruitment bureaus technologie inzetten om hun ambities waar te maken en succes te vergroten. Tegelijkertijd begint het belang van digitale transformatie nu pas echt voet aan de grond te krijgen in de branche. Zo gebruikt bijvoorbeeld pas minder dan 20% van de recruitment bureaus automatisering.

Bureaus die doorgaan met het investeren in technologie en talentpools verkrijgen en/of behouden daarmee een sterke positie voor 2023 en de jaren daarna.

Top performers verdubbelen hun initiatieven op het gebied van digitale transformatie en adoptie van recruitment software

Digitale transformatie heeft van ver moeten komen sinds 2020, waarin nog maar 25% van de recruitment bureaus een strategie had voor digitale transformatie. 2023 laat een nieuw hoogtepunt zien in deze opwaartse trend, want dit jaar is het de nummer 2 prioriteit bij recruitment bureaus. Het is voor het eerst dat digitale transformatie zo hoog op de agenda staat.

Ondanks het feit dat digitale transformatie nu een hoge prioriteit is, zijn veel organisaties nog steeds in de eerste fases van adoptie. De wens om processen te automatiseren om zo de betrokkenheid van kandidaten en klanten te vergroten is er absoluut, maar er wordt nog vaak geworsteld met de implementatie hiervan.

Terwijl er ruimte is voor een grotere adoptie van technologie binnen de branche, zien we dat niet alle bureaus evenveel investeren in technologische oplossingen.

Vergeleken met recruitment organisaties die geen groei lieten zien, gaven de snelst groeiende bureaus dubbel zo vaak aan dat digitale transformatie een topprioriteit is en vergroten ze twee keer zo vaak hun investeringen hierin in 2023.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor recruitment bureaus in 2023?

Gezien het feit dat de beste bureaus nu al twee keer zo vaak automatisering gebruiken en hun investeringen in recruitment technologie in 2023 fors verhogen, lopen organisaties die hier niet in meegaan een serieus risico om achterop te raken.

Degene die wel een stap extra zetten op het gebied van recruitment technologie kunnen een aanzienlijk voordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten.

Het genereren van nieuwe klanten is de hoogste prioriteit voor 2023

Vorig jaar was – hoe ongebruikelijk ook – het uitbouwen van de klantenportefeuille geen topprioriteit voor recruitment bureaus. Het was voor het eerst in de 13 jaar waarin Bullhorn dit onderzoek uitvoert dat het genereren van nieuwe klanten het niet eens haalde tot de top 3 van prioriteiten. Al 6 jaar lang stond het aantrekken van kandidaten in de top van prioriteiten, maar het afgelopen jaar werd er – door de toenemende tekorten en ongekend hoge vraag – rigoureus overgegaan op een werkwijze waarin de kandidaat centraal staat. Dit jaar keert het belang van het winnen van klanten terug en staat dit opnieuw bovenaan de prioriteitenlijst.

Wat maakt dit jaar anders?

Het recruitment landschap verandert continu en daarmee verschuiven de prioriteiten voor recruitment bureaus elk jaar weer. Met de recente, economische ontwikkelingen in het achterhoofd is het opnieuw van cruciaal belang om nieuwe klanten binnen te halen. Bij deze verschuiving in prioriteiten spelen vooral druk op de tarieven, vermindering van het aantal vacature-aanvragen en economische onzekerheid een rol. 


Economische onzekerheid wordt zelfs 3 keer vaker genoemd als uitdaging in 2023 dan in 2022. De druk op tarieven en het afnemende aantal vacatures zijn nieuwe uitdagingen in 2023, want deze zagen we de laatste 10 jaar vrijwel niet terug in de top 10.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor recruitment bureaus in 2023?

Dat ligt er maar net aan: Hoe uitdagend zal het zijn om in 2023 nieuwe klanten binnen te halen? Ondanks de toegenomen economische onzekerheid zien de respondenten dit niet zo somber in als je zou denken. De onderzoeksresultaten laten zelfs een genuanceerde houding zien ten opzichte van de economische verwachtingen voor 2023 en wat dat betekent voor de recruitment industrie. Hoewel 45% van de respondenten verwacht dat de economie in 2023 zal krimpen, voorspellen de meeste respondenten nog altijd dat de vraag naar personeel zal toenemen.

Maar ook in het meest gunstige scenario zullen recruitment organisaties voor zichzelf moeten bepalen wat de beste manier is om new business te genereren. De meest succesvolle bureaus van afgelopen jaar zetten vooral in op technologie en het aantrekken en binden van talent. Daarmee zou investeren in digitale transformatie en het opbouwen van een loyale talentpool weleens als winnende strategie uit de bus kunnen komen, waarmee alledrie de topprioriteiten gerealiseerd worden in de komende jaren.

Om de blijvende krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, wordt er volop geïnvesteerd in het opbouwen van talentpools

Het lage aanbod van kandidaten staat steevast in de lijst met grootste uitdagingen. In 6 van de afgelopen 7 jaar was dit een grote uitdaging voor recruitment bureaus (de impact van COVID-19 in 2021 is de enige uitzondering) en de onderzoeksresultaten laten zien dat dit tekort misschien alleen nog maar groter wordt in 2023.

Hoe kunnen recruitment bureaus dit probleem tackelen, zodat zij nog altijd kunnen voldoen aan de hoge vraag voor gekwalificeerd personeel?

Door het opbouwen van talentpools. Recruitment bureaus gebruiken nog altijd vooral sourcing om kandidaten aan te trekken, maar daarmee is dit ook gelijk de grootste uitdaging. De concurrent doet dit immers ook. Recruiters blijven daarom zoeken naar manieren om hun concurrenten voor te zijn in de war on talent. Talentpools zijn daarbij het antwoord. De bureaus die het lukt om kwalitatieve en loyale talentpools op te bouwen hebben de beste kaarten voor 2023 en toekomstige jaren.

GRID_Website_Takeaway-Icon_300x300_V1

Wat betekent dit voor recruitment bureaus in 2023?

De meeste bureaus geven aan dat ze de best practices gebruiken op het gebied van kandidaatbetrokkenheid. Als het niet lukt om kandidaten betrokken te houden, dan zie je dat terug onderaan de streep. Bij elke methode in talentpooling die in bovenstaande grafiek genoemd wordt, geldt dat de bureaus die de best practices gebruikten 30% vaker een omzetstijging lieten zien in 2022.

De twee belangrijkste elementen uit talentpooling die sterk van invloed zijn op succes? Dat zijn doorplaatsingen en het gebruiken van de kandidaten database. Bureaus die alweer nieuwe kansen hebben klaarstaan voor talent waarvan de opdracht bijna afloopt en bureaus die hun bestaande database met kandidaten slim gebruiken om een vacature te vervullen hadden 2 keer meer kans op omzetstijgingen afgelopen jaar en realiseren naar verwachting 50% vaker omzetstijgingen in 2023.

Belangrijkste trends voor 2023 in de Benelux: Verwachtingen, prioriteiten, uitdagingen en meer

Nu je de belangrijkste recruitment trends en inzichten wereldwijd hebt verkend is het tijd om in te zoomen op de Benelux. Hoe kijken recruitment bureaus in de Benelux naar de markt, wat zien zij als prioriteiten en uitdagingen en wat zijn hun verwachtingen voor 2023?

Waarin verschillen de bureaus in de Benelux met hun concullega’s wereldwijd in 2023?

De respondenten uit de Benelux zijn in het bijzonder bezorgd over het tekort aan kandidaten en de impact hiervan op hun database. Het gevolg is dat recruitment bureaus in de Benelux meer dan recruitment organisaties wereldwijd bereid zijn om te investeren in recruitment technologie om daarmee hun werving en kandidaatbeleving te verbeteren.

Resultaten, omzet en vooruitzicht

Omzetontwikkeling in 2022: Gestage groei in de gehele markt

Na het herstel jaar 2021 laten recruitment bureaus in de Benelux in 2022 goede cijfers zien. Zoals benoemd in de wereldwijde inzichten en trends speelde de adoptie van technologie een grotere rol in het behalen van succes dan bedrijfstype, omvang of regio. Toch zien we dat bureaus in de Benelux regio vaker groei rapporteren dan hun vakgenoten wereldwijd.

Verwachting voor 2023: onderbouwd optimisme

Op weg naar 2023 voorspelt het merendeel van de recruitment organisaties in de Benelux opnieuw omzetgroei in hun organisatie. Uiteraard zijn er zorgen over de economie, de toegenomen concurrentie en de druk op de tarieven, maar desondanks zijn recruiters nu optimistischer dan ze waren in 2022. Een mogelijke verklaring? De meerderheid van de recruitment bureaus in de Benelux (60%) schroeft hun investeringen in recruitment software op, waardoor er veel potentie is voor een hogere groei.

Hoogste prioriteiten

Kandidaten en technologie

Wereldwijd zetten recruitment bureaus fors in op het binnenhalen van nieuwe klanten voor 2023 en ook bij recruitment organisaties in de Benelux is er veel toewijding aan dit doel. Zeker met het huidige, uitdagende klimaat waarin ze opereren in het achterhoofd.

Maar opvallend genoeg is dit geen topprioriteit voor recruiters in de Benelux. Als enige regio in de wereld vinden zij digitale transformatie en het aantrekken van kandidaten nog essentiëler dan het genereren van nieuwe klanten in 2023. Het verschil tussen de Benelux en de wereldwijde resultaten kan worden verklaard door de enorme impact die het personeelstekort in deze regio heeft: 74% van de respondenten ziet een tekort aan de benodigde kennis en vaardigheden bij kandidaten om vacatures te kunnen vervullen. Het overgrote deel van de bureaus in de Benelux is daarom van plan om recruitment tech in te zetten, zodat dit hen kan helpen bij het aantrekken en binden van kandidaten.

De wereldwijde uitschieters

De topprioriteiten zijn niet overal gelijk in de wereld. Voor recruitment bureaus in de Benelux is digitale transformatie de nummer 1 prioriteit in 2023, maar dat is zeker niet in alle regio’s zo. Diverse recruitment organisaties hebben het binnenhalen van nieuwe klanten of het aantrekken van kandidaten bovenaan hun prioriteitenlijst gezet. Laten we inzoomen op de kenmerken van deze bureaus:

Wie noemen het genereren van new business als topprioriteit?

Noord-Amerika, Verenigd Koninkrijk en Ierland (beiden nummer één), Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
White collar jobs / kantoorbanen
Kleine tot middelgrote bureaus
Uitzenden en detacheren

De meerderheid van de recruitment bureaus wereldwijd zet het binnenhalen van nieuwe klanten op nummer 1, waarschijnlijk als reactie op de druk op prijzen en de economische onzekerheid – belangrijke ontwikkelingen die in 2022 nog in mindere mate aanwezig waren.

Wie kozen het aantrekken en behouden van talent als topprioriteit?

APAC, Verenigd Koninkrijk en Ierland (beiden nummer één)
Werving & selectie

Respondenten die talent acquisitie tot hun hoogste prioriteit hebben benoemd ervaren vaker dan gemiddeld een tekort aan kandidaten en verwachten vaker dan gemiddeld dat dit tekort zal verergeren in 2023.

Grootste uitdagingen

Economische onzekerheid komt in beeld

Een overweldigend aantal respondenten voert het personeelstekort aan als de grootste uitdaging voor 2023. Opmerkelijk is dat de top 10 van uitdagingen er duidelijk anders uitziet dan andere jaren. Economische onzekerheid en de druk op tarieven staan nu in de top 5, terwijl deze uitdagingen het in de laatste 10 jaar vrijwel nooit haalden tot de top 5 uitdagingen. De Benelux is de enige regio waarin digitale transformatie als topprioriteit en als uitdaging wordt gezien.

Nieuwe klanten scoren in 2023

De competitieve markt vereist ultieme efficiëntie

Onredelijke tarieven staan in de top 3 van uitdagingen voor 2023, maar dit heeft niet op elk bureau evenveel impact. De druk op prijzen lijkt vooral een uitdaging te zijn voor de minst presterende bureaus, aangezien zij dit twee keer vaker als grootste uitdaging kwalificeren dan de snelst groeiende recruitment bureaus. Recruitment organisaties die slim gebruik maken van technologie om hun efficiëntie te verbeteren zijn beter bestand tegen mogelijk lagere marges in 2023.

Grootste uitdagingen in klantbehoud: Alles draait om de kandidaat

Uitdagende functieprofielen en -eisen vormen de grootste horde in het behouden van klanten in de Benelux in 2023. Het niet kunnen aanbieden van passende kandidaten voor deze lastig invulbare vacatures is daarna de grootste uitdaging op het gebied van klantenbinding en -tevredenheid. De bureaus die erin slagen om kwalitatieve talentpools op te bouwen en uit te breiden hebben de grootste kans om klanten blij – en daarmee weg van concurrenten – te houden.

Digitale transformatie

Het belang is bekend, maar adoptie blijft achter

Zoals eerder beschreven wordt digitale transformatie meer en meer omarmd in de recruitment wereld. In 2023 benoemde een recordaantal bureaus het als één van hun hoogste prioriteiten. Ondanks alle voordelen die digitalisering biedt, blijft de adoptie achter en worden lang niet alle mogelijkheden benut.

De helft van de recruitment bureaus in de Benelux (50%) bevindt zich in één van de eerste adoptiefases. Alhoewel de adoptie van recruitment tooling in de Benelux hoger is dan het wereldwijde gemiddelde, heeft ook hier nog maar 37% van de bureaus hun data gedigitaliseerd en gebruikt minder dan een kwart (23%) automatisering in de organisatie.

Met name in automatisering schuilt een groot potentieel dat nu bij de meeste recruitment bureaus nog onbenut blijft. Sourcing vormt onder de Benelux recruiters namelijk een enorme uitdaging in 2023, maar slechts een derde (34%) gebruikt technologie om dat proces te automatiseren.

Uitdagingen in het recruitment proces

Kandidaatbetrokkenheid en sourcing problematiek benadrukken de urgentie van talentpools

Respondenten benoemen sourcing en de betrokkenheid van kandidaten als twee van de drie grootste uitdagingen in het recruitment proces. Bureaus die het lukt om databases op te bouwen met betrokken kandidaten om zo vacatures in te vullen hebben een aanzienlijk concurrentievoordeel, maar slechts enkele bureaus geven aan hiertoe in staat te zijn.

Bij de meeste recruitment bureaus wordt minder dan 30% van alle plaatsingen gerealiseerd met bestaande kandidaten uit de database.

Waarom gebruiken recruitment bureaus hun kandidatendatabase zo weinig om vacatures in te vullen? Hevige concurrentie en beperkte capaciteit om aan talent nurturing te besteden spelen ongetwijfeld een rol, maar er is nog een belangrijke, andere reden: het ontbreken van structuur in de kandidatendatabase. Twee van de vijf bureaus (44%) zegt niet te kunnen vertrouwen op hun kandidatenbestand.

De bureaus die het wel lukt om slim gebruik te maken van hun kandidatendatabase laten noemenswaardige resultaten zien. Zoals vermeld in de belangrijkste bevindingen, het meer dan gemiddeld gebruiken van de bestaande database is het sterkst gecorreleerd aan de kans op het realiseren van significante omzetgroei – 70% van de bureaus die hun kandidatendatabase goed benutten, wisten flinke omzetstijgingen te realiseren in 2022.

Conclusie:

2023 brengt een hoop nieuwe uitdagingen met zich mee voor recruitment bureaus in de Benelux, maar de weg naar succes blijft hetzelfde: focus je op talentpools en benut de kansen die recruitment tech creëert om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen. Daarmee blijf je ook in de toekomst voorop lopen en ben je bestand tegen nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die zich de komende jaren voor zullen doen.

Net zoals in 2022 zullen de meest succesvolle recruitment bureaus in 2023:

  • Automatisering inzetten om hun wervings- en selectieproces te stroomlijnen en efficiëntie te verbeteren

  • Talentpools bouwen waarmee uitdagende vacatures vervuld worden in een competitieve markt

  • Gebruik maken van hun database om vacatures te vervullen en tijdig kansen voor doorplaatsingen te spotten en benutten

Download alle onderzoeksresultaten

GRID_Website_Footer Photo_350x350_Netherlands_V2