Hoe ziet 2022 eruit voor recruitment professionals in de Benelux?

Aan de vooravond van 2021 waren de bureaus voorzichtig optimistisch na een uitdagend 2020, zowel professioneel als persoonlijk. Klanten genereren was de topprioriteit en bureaus verhoogden serieus hun investeringen in digitale transformatie.

Er is veel veranderd in een jaar. Bureaus kenden een sterk 2021, maar een toenemend tekort aan talent heeft de behoefte aan kandidaten werving opnieuw benadrukt. Het enige dat niet veranderd is? Bureaus hebben opnieuw een sterke stap gezet in de richting van digitale transformatie.

Vooruitzichten recruitmentbranche

Recruitment organisaties uit de Benelux hebben een vruchtbaar 2021 achter de rug, nadat ze in 2020 record-lage prestaties hadden gemeld. De meeste bureaus blijven optimistisch over hun vooruitzichten voor 2022, hoewel minder dan de helft van de bureaus van plan is hun investeringen in technologie of hun operationele begroting te verhogen het komende jaar.

Vergeleken met 2020, hoe heeft de organisatie gepresteerd in 2021?

2020 was een historisch uitdagend jaar voor recruitment organisaties, waarbij 2 op de 5 bureaus een omzetdaling ten opzichte van vorig jaar rapporteerden. Voor de meeste bureaus (zowel respondenten uit de Benelux als wereldwijd) betekende 2021 een enorme opleving. Drie van de vijf respondenten meldden in 2021 een omzetstijging en slechts 1 op de 7 meldde een omzetdaling ten opzichte van vorig jaar.

Hoe verwacht je dat de omzet in 2022 zal veranderen? 

Ruwweg 70 procent van de respondenten uit de Benelux verwacht dat de inkomsten in 2022 zullen stijgen. Met name het vertrouwen van een bureau in het werven van kandidaten heeft invloed op de verwachtingen voor het komende jaar. Respondenten die aangaven sterk te zijn op het gebied van candidate sourcing, hadden 56% meer kans om omzetstijging te voorspellen voor 2022 dan de respondenten die hun eigen sourcing onder het gemiddelde beoordelen.

 

Kennisbank

Recruitment Trends in de Benelux voor 2022: Downloadbare slides

De respondenten zijn iets meer geneigd om in technologie te investeren dan om hun operationele budget in 2022 uit te breiden. Respondenten uit de Benelux investeren vaker dan respondenten uit alle andere regio’s zowel in hun operationele budget als in hun technologische investeringen.

Hoe zullen de operationele kosten en budgetten veranderingen in 2022?

Op welke manier veranderen de investeringen in technologie in 2022?

Topprioriteiten

De topprioriteiten voor recruitment bureaus in 2022 wijken af van de trends van de afgelopen jaren. Voor het eerst in tien jaar vallen klanten (hetzij het binnenhalen van nieuwe opdrachten, hetzij het beheren van klantenrelaties) niet in de drie topprioriteiten voor bureaus. Werving van talent is opnieuw de topprioriteit voor respondenten wereldwijd, wat de talent-first omgeving van de sector weerspiegelt. Respondenten uit de Benelux-landen zijn de enige regio die digitale transformatie als topprioriteit aanmerkt, en zij geven ook het minst vaak aan over een bestaande digitale transformatiestrategie te beschikken.

Grootste uitdagingen

Na een decennium waarin bureaus het tekort aan talent als hun grootste uitdaging noemden, heeft COVID-19 het in 2021 ingehaald als grootste obstakel voor alle regio’s. Deze twee punten blijven de grootste uitdagingen, maar hebben van positie gewisseld.

 

Talent betrokkenheid

Betrokkenheid van kandidaten is altijd al een topprioriteit geweest voor recruitment organisaties, maar in 2022 is het voor bedrijven een bijzondere focus geworden. Hoe gaan bureaus om met het tekort en welke aanpak hanteren zij?

 

Is er een tekort aan talent?

In vergelijking tot andere regio’s, geven recruitment professionals uit de Benelux vaker aan dat er sprake is van een tekort aan talent.

 

Kennisbank

Recruitment Trends in de Benelux voor 2022: Downloadbare slides

Welke stappen zet de organisatie om kandidaten aan te trekken voor vacatures waarbij er een groot tekort is aan talent?

Hoe gaan bureaus om met het tekort aan talent? In de business investeren recruiters opnieuw in relaties. Managers melden dat zij hun inspanningen voor herplaatsing opvoeren en gebruik maken van technologie om hun sourcinglast te verlichten.

In plaats van ons alleen te richten op nieuw talent, hebben we onze database van meer dan 50.000 kandidaten waarvan we weten dat ze binnen een relevante sector werken, opgeroepen om in te checken en ervoor te zorgen dat we actuele informatie hebben over het soort functies waarnaar ze op zoek zijn.
Respondent GRID 2022
Omscholen van kandidaten die misschien niet de kennis hebben maar wel de juists comptenties/skills.
Respondent GRID 2022
Servicegraad verhogen. Persoonlijke benadering. Waar mogelijk talent uit het buitenland aantrekken
Respondent GRID 2022
We proberen zo veel mogelijk, waaronder het evalueren of gebruiken van nieuwe platforms en tools, het inhuren van meer recruiters en het versterken van ons merk om meer aandacht van kandidaten te trekken.
Respondent GRID 2022

Belangrijkste Uitdagingen in de recruitment lifecycle

Opnieuw staat sourcing bovenaan de lijst van uitdagingen in de recruitment cyclus. Met uitzondering van het verzamelen van de behoeften van de klant kunnen veel van de grootste uitdagingen worden gestroomlijnd door automatisering, en veel organisaties hebben inderdaad gemeld dat zij deze processen in 2022 zullen automatiseren.

 

Kennisbank

Recruitment Trends in de Benelux voor 2022: Downloadbare slides

Wat is jouw grootste uitdaging bij het verbeteren van de kandidaat ervaring?

Wat staat de beste kandidaatervaring in de weg? Bijna alles. Respondenten noemden een lange lijst van obstakels, variërend van beperkte middelen tot niet-communicatieve klanten.

Weten welke positie je in moet nemen in een kandidatenmarkt (kandidaat is aan zet en bepaald welke stappen we samen zetten).
Respondent GRID 2022
Gebrek aan gekwalificeerde kandidaten en inefficiënte talent sourcing.
Respondent GRID 2022
Onderscheidend vermogen en duidelijke toegevoegde waarde van de recruiter voor je carrière inzichtelijk maken
Respondent GRID 2022
In deze markt heeft talent een korte houdbaarheidsdatum. We moeten met hen in gesprek blijven en updates geven over het wervingsproces. Soms hebben we niet de feedback van de klant die we nodig hebben om dit te doen.
Respondent GRID 2022

Klantrelaties

Het landschap voor het binnenhalen en behouden van klanten is de afgelopen twee jaar ingrijpend veranderd. Terwijl de pandemie in 2020 zijn hoogtepunt bereikte, noemden de respondenten het genereren van nieuwe klanten als hun hoogste algemene prioriteit. Minder dan twee jaar later is de relatie met de klant niet langer een topprioriteit en zijn de klantgerelateerde uitdagingen waarmee bureaus worden geconfronteerd, drastisch veranderd. Toch blijft het opbouwen van relaties met klanten een belangrijke vaardigheid, en de meeste respondenten vinden dat zij dit goed doen.

Presteert de organisatie bovengemiddeld als het gaat om het omgaan met klantrelaties?

De overgrote meerderheid van de respondenten is van mening dat zij beter dan hun concurrenten zijn in het beheren van klantrelaties. Uit eerdere rapporten is gebleken dat de meerderheid van de recruitment organisaties geen gebruik maakt van NPS of anderszins de klanttevredenheid kwantificeert, dus er kan in sommige gevallen een verschil bestaan tussen perceptie en realiteit.

Wat is jouw grootste uitdaging bij het genereren van nieuwe klanten?

In 2020 waren de vacaturestops de grootste uitdaging met betrekking tot het genereren van nieuwe klanten. Voor 2022 lijkt het erop dat dit probleem verminderd is, maar de concurrentie blijft onverminderd hevig

Wat is het grootste obstakel om bestaande klanten te behouden?

Respondenten noemen steeds vaker uitdagende of onredelijke functie-eisen als een bron van conflicten. Op de vraag wat een vacature tot een uitdaging maakt, noemden recruiters en andere professionals het niet-concurrerende salaris voor de functie als de belangrijkste factor.

Digitale transformatie

Digitale transformatie is het gebruik van digitalisering, automatisering en uiteindelijk AI om de manier waarop organisaties werken te veranderen. Twee jaar geleden had slechts een kwart van de recruitment organisaties  een strategie voor digitale transformatie. Nu heeft de overgrote meerderheid dat wel. Bureaus die over een digitale transformatiestrategie beschikken, rapporteerden in 2021 vaker een omzetstijging en verwachten in 2022 vaker een omzetgroei.

Heeft de organisatie een strategie of plan voor digitale transformatie?

Ruwweg driekwart van de respondenten uit de Benelux meldt dat hun bedrijf over een digitale transformatiestrategie beschikt. Vorig jaar zou dat percentage in alle regio’s de toon hebben gezet, maar dit jaar staat de Benelux in vergelijking tot alle onderzochte regio’s op een laatste plek wat de adoptie betreft. Opmerkelijk is dat de Benelux ook de enige regio is die digitale transformatie als een topprioriteit benoemt.

Wat automatiseren organisaties?

Bureaus uit de Benelux automatiseren hun werving aanzienlijk vaker dan hun collega’s in de rest van de wereld, en rapporteren in het algemeen hogere automatiseringspercentages dan het gemiddelde wereldwijd.

Het adopteren van een digitale transformatiestrategie

Wat weerhoudt bureaus ervan om digitale transformatie te omarmen? De respondenten noemden weerstand tegen verandering en een gebrek aan middelen als de meest voorkomende obstakels. De respondenten noemden een breed scala aan voordelen, maar een hogere productiviteit en de mogelijkheid om tijd die wordt bespaard op handmatig werk opnieuw in te zetten, kwamen het meest naar voren.

Wat zijn de grootste hindernissen bij het invoeren van een digitale transformatiestrategie?

 “Snelheid. De organisatie was niet snel genoeg en nu zijn de spelregels veranderd.”

 “Bereidheid om te veranderen (intern).”

“Acceptatie, change management. Te veel wijzigingen op zeer korte termijn.”

 “Gebrek aan vertrouwen vanuit directie.”

Wat zijn de grootste voordelen geweest van het omarmen van digitale transformatie?

“Procesoptimalisatie, betere resultaten en tijdsbesparing zodat er tijd is voor andere zaken.

 “Sneller, effieciënter en met de juist dingen bezig zijn die toegevoegde waarde leveren.”

 “Tijdsbesparing en minder kans op fouten.”

 “Talent en vacatures naadloos op elkaar afstemmen.”