Handelsnamen

Garantiedisclaimer
U erkent en gaat ermee akkoord dat deze website wordt geleverd op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. Bullhorn behoudt zich het recht voor om deze site te allen tijde te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving van welke aard dan ook. Bullhorn, Inc., haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of hun functionarissen, directeuren, werknemers of agenten (gezamenlijk de “Bullhorn partijen”) staat niet in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of bruikbaarheid van enig onderdeel van de site, dat deze site ononderbroken of foutloos zal zijn, dat alle specifieke informatie die wordt opgevraagd, zal worden verstrekt,of dat deze site of de server of vrij is of zal zijn van computervirussen of andere schadelijke elementen. U accepteert uitdrukkelijk dat het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van deze site en de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud of diensten alleen door u gedragen wordt. De Bullhorn partijen maken geen verklaringen, goedkeuringen, beloftes en garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze site, en wijzen alle aansprakelijkheid hieromtrent af, waaronder maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending van rechten van derden.

Beperking van Aansprakelijkheid
In geen enkel geval zal een van de Bullhorn partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op de informatie die is verkregen via deze site. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze site te evalueren. Bullhorn partijen zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met de site of deze overeenkomst, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie. Omdat sommige rechtsgebieden geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor nalatigheid, gevolgschade, incidentele of andere schade toestaan, is de aansprakelijkheid van de Bullhorn partijen in dergelijke jurisdicties beperkt tot de grootste mate toegestaan door de wet. Uw enige remedie voor ontevredenheid met deze site is om te stoppen met het gebruik van deze site.

Reactie op Online Verzoeken
Van tijd tot tijd kan Bullhorn aanbieden om informatie of materialen via e-mail of op andere wijze door te sturen aan geïnteresseerde personen. Bullhorn behoudt het recht om, naar eigen oordeel, zulke verzoeken om dergelijke informatie of materiaal te weigeren, of het verstrekken van dergelijke informatie of materialen te staken, om welke reden dan ook.

Links naar Andere Sites
Deze site kan links bevatten naar websites die niet onder Bullhorn vallen. Deze links worden uitsluitend gedeeld voor uw gemak . Dergelijke gelinkte websites worden niet gecontroleerd door Bullhorn en Bullhorn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of verdere links op deze sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze Bullhorns goedkeuring van de site, en Bullhorn zal geen verantwoordelijkheid opnemen voor informatie op of geassocieerd met deze site.