Werkgelegenheidstrends: Welke impact heeft 2018 gehad op recruitment?

2018 Recruitment

We begonnen 2018 met een onderzoek door de Confederation of British Industry (CBI) in combinatie met Pertemps Network Group in het achterhoofd. De enquête benadrukte de kansen en uitdagingen waarmee de Britse arbeidsmarkt het komende jaar te maken zal krijgen, en bood een uitgebreid overzicht van het werkgelegenheids landschap op basis van de antwoorden van 299 particuliere bedrijven. Nu dat 2019 aan zijn begin staat, is dit het ideale moment om na te denken over hoe deze voorspelde werkgelegenheidstrends de recruitment in 2018 hebben beïnvloed, en om te bedenken wat de komende 12 maanden zouden kunnen brengen.

Bedrijven bleven het aantal werknemers verhogen

Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft (51%) van de bedrijven de personeelsbezetting in 2018 wilde uitbreiden, waarbij het vertrouwen onder MKB’s het hoogst was (58%). Bovendien had 46% van de respondenten plannen om de permanente recruitment te verhogen, 69% verwachtte dat ze de tijdelijke personeelsbezetting zouden handhaven of verhogen. Dit weerspiegelt de bevindingen van het UK Recruitment Trends Report van 2018, waaruit bleek dat 61% van de bureaus in de loop van de afgelopen 12 maanden een toename van de externe wervingsbehoeften verwachtte. De Recruitment and Employment Confederation (REC) onthulde in hun jaarverslag dat de recruitment sector een omzet van £35.7 miljard (een stijging van 11%) bereikte, ondanks de aanhoudende zorgen over de Brexit. Hoewel de toename van het aantal werknemers op verschillende arbeidsmarkten volop kansen bood voor bureaus, was dit niet zonder uitdaging.

Onzekerheid rond Brexit overheerste

Uit het onderzoek van Pertemps bleek ook dat werkgevers onzeker blijven over de relatie van het VK met de EU en dat er geen duidelijkheid is over de aard van het toekomstige ondernemingsklimaat. De helft van de ondervraagden is van mening dat de aantrekkelijkheid van het VK als plaats om te investeren en zaken te doen de afgelopen vijf jaar is afgenomen en 63% verwacht dat dit de komende vijf jaar verder zal afnemen. Data uit het UK Recruitment Trends Report van 2018 gaf het volgende weer: 70% van de professionals noemde de brexit een groot macro-economisch probleem, waarvan een derde zegt dat het hun grootste individuele probleem is.

Bovendien benadrukte 79% van de werkgevers hun bezorgdheid over een tekort aan vaardigheden; 49% maakte zich zorgen over hun toegang tot het arbeidsaanbod en 43% was niet optimistisch over hun vermogen om hooggekwalificeerde migranten te bereiken. De rol van jouw bureau als strategische recruitmentpartner zal dus steeds belangrijker worden. Zorg voor robuuste strategieën voor het aantrekken van kandidaten die gebruik maken van verschillende talentpools en focus op het ontwikkelen van marketingcampagnes die er niet alleen voor zorgen dat je effectief met talent communiceert, maar ook je expertise laat zien aan werkgevers.  

Diversiteit en inclusiviteit in de lift

De overgrote meerderheid van de respondenten – 93% – was van mening dat dit jaar een divers en inclusief (D&I) personeelsbestand meer dan ooit essentieel zou zijn voor hun toekomstige succes. Zeven van de tien bedrijven hebben flexibel werken geïntroduceerd of uitgebreid en 52% van de bedrijven erkent dat een inclusieve werkplek helpt medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit zal zich in 2019 voortzetten. Nu D&I belangrijker wordt, bevindt je bureau zich in een uitstekende positie om echte waarde te blijven toevoegen. Handel als een strategische partner, produceer content voor je klanten die de best practices voor diversiteit toont en case-studies gebruikt van het werken met andere bedrijven. Bied klanten aan ze te helpen bij het beoordelen van hun bestaande recruitmentpraktijken om ervoor te zorgen dat ze inclusief zijn.

Geen afname van de groei van de gig-economie

De behoefte aan flexibel werken leidde dit jaar tot een hausse in de gig-economie, met meer werknemers dan ooit die op zoek zijn naar alternatieven voor fulltime, vast werk. Het UK Recruitment Trends Report van 2018 toont aan dat 59% van de bureaus verwachtte dat het aantal tijdelijke plaatsingen in 2018 zou toenemen, tegenover slechts 37% in 2017. Veel bureaus hebben proactieve stappen genomen om beter in contact te kunnen komen met inhuurders om het maximale uit de stijgende gig-economie te halen.

Nu de gig-economie sneller groeit, moesten bureaus ervoor zorgen dat ze reageerden op de veranderingen die dit met zich meebracht.  Degenen die dit niet met het contingent personeelsbestand deden, riskeerden te verliezen van concurrenten als hun bedrijfsmodel niet veranderde om op de behoeften en wensen van zowel kandidaten als werkgevers in te spelen.

Over het algemeen was 2018 een jaar van aanhoudende groei en verandering voor de recruitmentsector, met werkgelegenheidstrends. Nu we aan het begin staan van 2019 is het duidelijk dat belangrijkste kenmerken die de branche verder heeft gebracht in 2018, ook de komende maanden relevant blijven. Degenen die succes hebben zullen de bureaus zijn die aantonen dat ze strategische waarde kunnen toevoegen in een tijdperk waarin tekorten aan vaardigheden, geopolitieke onzekerheid en werkmethoden in ontwikkeling centraal staan.


Het Recruitment Trends Rapport 2019 komt binnenkort beschikbaar om je organisatie te helpen voorbereiden voor het aankomende jaar. Totdat het zover is, lees je hier de bevindingen van 2018.

Recruitment Trends 2018

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.