400x400 ANWB Arbeidsmobiliteit

ANWB: Nu werken aan straks

Arbeidsmobiliteit: Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording

Door de ontwikkelingen in onder andere technologie en media verandert de ANWB. Elektronica en elektrisch rijden vragen om continue bijscholing van de Wegenwacht-medewerkers. De digitalisering van media vraagt om andere (schrijf)vaardigheden. Het toegenomen gebruik van internet maakt de weg vrij voor nieuwe dienstverleningsconcepten. Zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen, die bovendien elkaar ook steeds sneller opvolgen.

Medewerkers moeten deze ontwikkelingen ‘volgen’, niet alleen door ervan af te weten, maar ook door zichzelf telkens aan te passen. Om dat mogelijk te maken, is de mobiliteitsportal 'Nu werken aan straks' ontwikkeld. Dit portal creëert een context waarin de medewerkers met hun manager hierover in gesprek gaan. Door middel van de portal krijgen medewerkers zicht op hun vaardigheden en talenten en worden zij gestimuleerd om na te denken over het vervolg van hun loopbaan, binnen of buiten de ANWB. Met behulp van tests en opdrachten, boekentips en ervaringen van (ex-)collega’s krijgen ze inzicht in wat ze kunnen en wat ze willen.

“Wij moeten nadenken over wat wij leveren, wat wij voor onze leden betekenen. Onze dienstverlening zal gaan veranderen. Dat betekent niet alleen dat je diensten veranderen, maar ook de werkzaamheden die je als organisatie verricht en daarmee het werk van onze medewerkers.”
- John Luijben, directeur HR

*Deze content is ontwikkeld voorafgaand aan de overname van Connexys door Bullhorn. De Connexys producten en dienstverlening blijven onverkort voortbestaan; specifieke informatie over het bedrijf kan echter op sommige punten niet meer actueel zijn.

 

Benieuwd naar de casestudy van ANWB? Klik hier om hem direct te bekijken.

 

[btn btn_link="http://pages.bullhorn.com/rs/131-YQK-568/images/Casestudy_ANWB_NL.pdf" btn_color="orange" btn_size="md" btn_text="Bekijk deze case"]