400x400 Werken in West-Brabant

Werken in West-Brabant:

Verbinding tussen mens, organisatie en regio

De omgeving van overheidsorganisaties is de laatste jaren steeds veranderlijker en dynamischer geworden. Voor veel gemeenten betekent dit dat samenwerken een voorwaarde is voor het op peil houden van het niveau van de dienstverlening. Medewerkers spelen daarbij een cruciale rol en in de 19 aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de Regio West-Brabant worden zij daarbij ondersteund door het Mobiliteitscentrum. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het regisseren en faciliteren van de optimale inzet van het aanwezige talent.

Met behulp van een veelheid aan trajecten – van loopbaanoriëntatie tot een training die voorbereidt op een nieuwe loopbaan, al dan niet als zelfstandige – maakt het Mobiliteitscentrum dit mogelijk. Het uitgangspunt is dat elke medewerker zelf de regie voert over zijn of haar loopbaanstappen. De website werkeninwestbrabant.nl fungeert daarbij als een centraal en altijd toegankelijk loket. Ook coördineert het Mobiliteitscentrum de inzet van flexibel personeel, via flexpools en een inhuurmarktplaats.

"Mobiliteit in de veranderende omgeving wordt bereikt door inzet van mensen op talenten, zowel binnen als buiten de organisaties, risico’s worden geminimaliseerd en er wordt tegen zo laag mogelijke kosten gewerkt."
- Mobiliteitscentrum West-Brabant

*Deze content is ontwikkeld voorafgaand aan de overname van Connexys door Bullhorn. De Connexys producten en dienstverlening blijven onverkort voortbestaan; specifieke informatie over het bedrijf kan echter op sommige punten niet meer actueel zijn.

 

Benieuwd naar de casestudy van West-Brabant? Klik hier om hem direct te bekijken.

 

[btn btn_link="http://pages.bullhorn.com/rs/131-YQK-568/images/Casestudy_WestBrabant_NL.pdf" btn_color="orange" btn_size="md" btn_text="Bekijk deze case"]