CFO_DoubleDown_Icon_V1-150x150

Investeer in je teams

Het is geen geheim dat je teams, van recruiters tot sales tot uitvoerend personeel, een integraal onderdeel zijn van het succes van ieder recruitmentbureau. Toch kan het, na zo’n turbulent jaar en een nieuw jaar waarin we vooruitkijken, een uitdaging zijn om je tijd en middelen evenredig te verdelen tussen je interne en externe belanghebbenden.

Van investeren in initiatieven voor mentale gezondheid tot acties rondom diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DEI: Diversity, Equality, Inclusion). Werknemers zijn de grootste prioriteit dit jaar. Acties die zijn opgezet aan het begin van de COVID-19 pandemie zullen ook in 2021 blijven: werken op afstand, betere interne samenwerking en transparante communicatie binnen de hele organisatie.

Terwijl externe factoren en gebeurtenissen in de branche top of mind zijn, moeten organisaties ervoor waken dat zij continu de ervaringen van hun teams in het achterhoofd houden.

Al aan het begin van de pandemie hebben wij een doortastend meerfasenplan opgezet. Wij hebben dat plan opgevolgd en belanghebbenden voortdurend op de hoogte gehouden in welke fase van het plan wij ons bevonden. Ik denk dat wij daarmee een grote zorg hebben weggenomen bij ons team als het gaat om werkzekerheid en de solvabiliteit van ons bedrijf. Wij zijn volledig transparant geweest in onze communicatie.
Yaron Segal CFO, Talent International
In 2021 richten wij ons op het verbeteren van het leven van mensen. Natuurlijk zijn kostenbesparingen belangrijk, maar daarnaast willen wij blijven investeren in onze mensen; zij zijn immers ons grootste goed. Wij weten hoe hard onze mensen gewerkt hebben in deze lastige tijd en willen ze daarvoor graag iets teruggeven.
Daniel Hutchins Group Financial Controller, Austin Fraser
CFO_CandidateExperience_Icon_V1-150x150

Maak van kandidaat- en klantbeleving je missie

2020 bracht veel nieuwe uitdagingen met zich mee binnen de hele branche. Een positieve kandidaat- en klantervaring is belangrijk voor zowel het korte als het lange termijn succes.

Klanten geven de voorkeur aan open communicatie en transparantie als het gaat om het delen van informatie in het hele recruitmentproces. Organisaties doen er goed aan om te bedenken hoe zij meer waarde kunnen toevoegen aan hun klanten, vooral met de continue opkomst van nieuwe technologieën. Door oplossingen in te zetten die voordelig zijn voor kandidaten, klanten en interne recruiters, kun je op de lange termijn meer impact hebben.

Nu we aan het begin van het nieuwe jaar staan, moeten organisaties hun interne werknemers aansturen en bouwen aan relaties met klanten terwijl er tegelijkertijd een derde jongleerbal hoog gehouden moet worden: het tekort aan gekwalificeerd talent.

“Aan de klantzijde blijven wij een toenemende behoefte aan informatie en flexibiliteit zien, vooral in deze uitdagende tijd.” vertelt Bill Burns, CFO bij Cross Country Healthcare

In 2021 krijgen wij allemaal te maken met dezelfde situatie: het tekort aan talent. Het gaat er niet alleen om hoe we technologie inzetten om ons bestaande kandidatenbestand te beheren, maar ook dat we onze teams betere strategieën voor engagement geven die ervoor zorgen dat de relatie met kandidaten zich echt kan ontwikkelen.
Jaime Donnelly Integrity Staffing
Wij vragen ons voortdurend af wat wij willen op het gebied van technologie en welke waarde een technologie toevoegt aan onze kandidaten en klanten. Wat kunnen wij doen om er een draai aan te geven en het leven van onze klanten en kandidaten gemakkelijker te maken? Dat we daarmee tegelijkertijd het werk van onze recruiters makkelijker maken, is een ideale situatie.
Martijn Lussenburg Aditech
CFO_Data_Icon_V1-150x150

Onderschat de kracht van data niet

Alle CFO’s benadrukken hoe belangrijk het is om gebruik te maken van data om weloverwogen beslissingen te nemen voor de toekomst. Hierdoor kun je bepalen wanneer, waar en hoe je de budgetten wilt verdelen – en waar je kunt besparen.

Er zijn talloze gegevens die een indicatie geven voor 2021, maar de sleutel is om de grote massa door te spitten en die gegevens te vinden die belangrijk zijn voor je organisatie. Todd Sweat van Vaco vertelt: “Het grootste verschil tussen 2021 en 2020 is dat wij nu weten hoe we beter en meer belangrijke informatie kunnen verkrijgen.” Todd voegt eraan toe dat, hoewel hij de prognoses van 2021 niet anders benadert, hij dit doet met meer kennis over de manier waarop een aantal bedrijfsfactoren de zaken kunnen beïnvloeden.

Door zich te concentreren op de juiste gegevens kunnen CFO’s niet alleen anticiperen op hoe het komende jaar er voor de organisatie uit gaat zien; ook kunnen zij op basis van die gegevens beslissingen nemen over de besteding van de budgetten voor dat jaar. Deze manier van vooruitblikken stelt CFO’s in staat de mate van technologische investeringen bij te stellen. Een van de leidinggevende CFO’s bij een toonaangevend recruitmentbureau deelt een ervaring over hun aanpak voor 2021: “Wij richten ons op onze mogelijkheden om uitkomsten met data te voorspellen en dat stelt ons in staat te investeren en samen te werken. Vanuit die voorspelling kunnen wij blijven investeren in digitalisering en onze technologie in 2021 upgraden.”

We accepteren allemaal dat er momenteel grote onzekerheid is. Eerder hadden wij ons budget al aan het begin van het jaar op orde en zouden wij ons daaraan houden tot het einde van dat jaar. Nu zijn we overgestapt op een driemaandelijkse herziening van de prognoses, dus elk kwartaal hebben wij een volledig beeld op basis van de nieuwste marktinzichten.
Luke Howes CFO, Six Degrees Executive
Wat is voor jouw team het meest belangrijke en waardevolle werk en wat voegt de meeste waarde toe voor het bedrijf? Wij evalueren de effectiviteit van dit proces en stellen onszelf de vragen: welke waarde halen wij eruit, kunnen wij ons budget deze keer beter op een andere manier gebruiken, of moeten wij het geld besteden aan personeel dat nodig is om dit voor elkaar te krijgen?
Jaime Donnelly Integrity Staffing
CFO_Opportunity_Icon_V1-150x150

Pas je aan en benut kansen om te groeien

Stagnatie is nooit reden voor zakelijk succes en de pandemie heeft de waarde van ons aanpassingsvermogen alleen maar versterkt. Iedere CFO heeft wel een manier gevonden om zich aan de situatie aan te passen en te blijven groeien in deze uitdagende periode; hetzij door groeikansen te pakken of door teams te verkleinen. Een constante in deze situatie was dat organisaties een meer vloeiende aanpak kozen, zich aanpasten aan de situatie, bleven groeien en de blik vooruit gericht hielden op het jaar 2021.

“Wat ik geleerd heb tijdens deze pandemie, is dat ik een groot voorstander ben van het verkorten van de tijd tussen duidelijkheid en actie”, zegt Jaime Donnelly.  “Op het moment dat de pandemie uitbrak, werd duidelijk dat wij heel goed in staat waren om belangrijke zaken – werken op afstand bijvoorbeeld – sneller in werking te zetten dan wij in het verleden zouden hebben gedaan.”

En terwijl sommige CFO’s de kans grepen om nieuwe projecten te lanceren en de organisatie te laten groeien tijdens de pandemie, gebruikte anderen het jaar juist om kosten te besparen voorzichtig het nieuwe jaar in te gaan. Uit ons meest recente onderzoek zien we echter dat slechts 10% van de recruitment professionals in de Benelux aangeeft minder te investeren in technologie in 2021.

10%

van de recruitment professionals in de Benelux geeft aan minder te investeren in technologie in 2021.

Ik zie deze tijd als een kansrijke periode. Er zijn veel afleidingen die organisaties dwingen een andere koers te varen. Ik denk dat het juist nu een goed moment is om daarvan te profiteren: wees agressief, open nieuwe locaties, overweeg overnames of fusies met sterkere bedrijven. Ik denk dat wij nu, meer dan ooit tevoren, marktaandeel met meer merkbekendheid kunnen opbouwen.
ToddSweat_Vaco-150x150-1
Todd Sweat CFO, Vaco

Martijn Lussenburg van Aditech betwist de uitvoerbaarheid van die benadering: “Wees kritisch over de manier waarop je geld verdient en welke bedrijfsstrategie je wilt volgen. Het is gemakkelijk om elke kans om geld te verdienen aan te grijpen, maar stel jezelf de vraag: pak ik deze kans, of kan ik beter op zoek gaan naar die mooie deal?”

En het zijn niet alleen CFO’s die op kosten besparen. “Door de pandemie hebben wij onze organisatie doorgelicht en elke kostenpost beoordeeld op nut en noodzaak: hoe belangrijk is deze uitgave op dit moment en levert die ons iets op? Dat stimuleert mensen om bewuster met zakelijke budgetten om te gaan. Het is geweldig om te zien hoeveel kosten wij besparen door die simpele vragen te stellen en eerst intern te kijken voordat wij extern kijken,” zegt Daniel Hutchins.

CFO_EmbraceDigital_Icon_V1-150x150

Omarm digitale transformatie

Een van de grootste uitdagingen in 2021 is niet de sector te overtuigen van de noodzaak van digitale transformatie, want die noodzaak is duidelijk; de uitdaging is om digitale transformatie te omarmen. Met de groeiende klantbehoeften en -verwachtingen moeten recruitmentbureaus aan de slag met technologie om voorop te blijven lopen wat betreft transformatie.

Maar om te beweren dat digitale transformatie alleen gaat over het versnellen van bedrijfsprocessen zou te makkelijk zijn. Door tijd van recruiters vrij te maken en middelen beschikbaar te stellen, kun je je richten op het toevoegen van waarde voor je kandidaten en klantrelaties.

Het tempo op de markt ligt aanzienlijk hoger, met klanten die onmiddellijk kandidaten nodig hebben en niet langer 30 tot 45 dagen kunnen wachten. Als gevolg hiervan moest onze organisatie meegroeien in dit tempo en zijn we blij dat wij technologie hebben omarmd en digitale transformatie konden realiseren.
Bill Burns CFO, Cross Country Healthcare
Wij zullen moeten blijven automatiseren. Iedereen in de branche moet het pakket aan technologische oplossingen in 2021 verbeteren om werknemers te blijven ondersteunen bij het werken vanuit huis. Ieder item dat niet bijdraagt aan efficiëntie, vertraagt ons enkel. Het draait allemaal om automatisering, betere integraties tussen systemen en het hele interne proces zo naadloos mogelijk laten verlopen.
Luke Howes CFO, Six Degrees Executive

Marijn Lussenburg is het daarmee eens: “De menselijke factor bij het matchen van partijen moeten we niet onderschatten. Recruiters die kunnen focussen op het matchen van kandidaten op basis van soft skills, zullen belangrijker worden naarmate wij ons ontwikkelen in het proces van digitale transformatie en automatisch matches kunnen realiseren op basis van hard skills.“

De CFO’s zijn het erover eens dat het omarmen van de digitale transformatie van de branche niet zomaar een kans is: organisaties die de kracht van procesautomatisering niet benutten, lopen het risico achterop te raken bij de concurrentie.Terwijl we 2021 beginnen met de pandemie achter ons aan, is digitale transformatie belangrijker voor de toekomst van je organisatie dan ooit tevoren. “Ik denk dat iedereen wel in zijn of haar achterhoofd houdt dat iets dergelijks opnieuw zou kunnen gebeuren. Wij moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst,” zegt Yaron Segal.

Kort en bondig voegt Martijn Lussenburg daaraan toe: “De sector als geheel heeft digitale transformatie nodig.”

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste trends in recruitment? Meld je aan voor de Bullhorn content updates.