Vooruitzicht sector

Het vooruitzicht voor de executive search branche voor 2021 is voorzichtig optimistisch. Hoewel de respondenten een uitdagend 2020 achter de rug hebben, zijn velen het jaar sterk geëindigd. De meesten verwachten in het komende jaar dan ook herstel.

Hoe heeft jouw organisatie in 2020 gepresteerd in vergelijking tot 2019?

Het is niet overdreven om te stellen dat 2020 een uitdagend jaar was voor executive search-bureaus. Slechts 19 procent van de respondenten gaf aan dat hun omzet in 2020 is gestegen vergeleken met 2019. Het lichtpuntje? Bureaus zijn het jaar sterk geëindigd. Toen we in juni 2020 bureaus ondervraagden, gaf maar liefst 72 procent van de respondenten aan dat hun omzet was gedaald in vergelijking met de eerste helft van 2019. Aan het eind van het jaar zei slechts (!) 44% van de respondenten dat de jaar-op-jaaromzet was gedaald. Deze sterke finish is mogelijk een verklaring voor de over het algemeen positieve verwachtingen voor 2021.

1 %

gaf aan dat de omzet was toegenomen in 2020 in vergelijking tot 2019

1 %

gaf aan dat de omzet was afgenomen in 2020 in vergelijking tot 2019

Hoe verwacht je dat de omzet zal veranderen in 2021?

Bijna een kwart van de respondenten verwacht dat hun omzet jaar op jaar meer dan 25 procent zal stijgen. Slechts zeven procent verwacht het komende jaar een afname. Deze verwachtingen zijn bijna identiek aan die aan het begin van 2020, ondanks andere omstandigheden.

1 %

verwacht dat de omzet zal stijgen

1 %

verwacht dat de omzet met 25+% zal stijgen

1 %

verwacht dat de omzet zal afnemen

our-solution-hero-image

Gaan bureaus meer investeren in 2021?

Hoewel de exploitatiebegroting voor 2021 vergelijkbaar zou moeten zijn met 2020, is het voor respondenten 26% waarschijnlijker dat ze in 2021 in technologie zullen investeren dan ze begin vorig jaar dachten. Daarbij is de kans 19% groter dat ze zullen investeren in omscholing.

1 %

Exploitatie budget

1 %

Technologie-investeringen

1 %

Omscholing

Topprioriteiten

Vorig jaar konden respondenten niet besluiten op welke groep de grootste focus moest liggen: op kandidaten of op klanten. Beide stonden bovenaan de lijst. Dit jaar is er een duidelijke winnaar: het binnenhalen van nieuwe klanten is zonder twijfel de topprioriteit voor executive search-bureaus in 2021.

 

Wat zijn jouw topprioriteiten voor 2021? (Top 5)

Relaties staan centraal in 2021 met zowel kandidaten als klanten als topprioriteit. Mogelijk als gevolg van een uitdagend 2020 is de noodzaak om nieuwe klanten aan te trekken enorm gestegen. Van de respondenten is 54 procent meer geneigd om dit als topprioriteit voor 2021 aan te merken.

 

  Nieuwe klanten aantrekken   64%
  Kandidaatacquisitie/-werving   47%
  Employer branding en marketing   25%
  Het beheer van klantrelaties verbeteren   23%
  Candidate engagement/verbeteren van de        kandidaatervaring   17%

Grootste uitdagingen

Wat zijn de grootste uitdagingen voor bureaus in 2021? Wij gaan dieper in op de vele uitdagingen die bureaus voor het komende jaar anticiperen.

Wat zijn jouw grootste uitdagingen voor 2021?

Het zal geen verrassing zijn dat COVID-19 en de gevolgen daarvan een grote factor zijn voor exec search-bureaus in 2021. Het is interessant om te zien dat, ondanks de hoge werkloosheid, respondenten nog steeds aangeven dat een tekort aan gekwalificeerde kandidaten een grote uitdaging is.

1 %

COVID-19-gerelateerde effecten op de arbeidsmarkt

1 %

Onzekerheid over de economie en toekomstige groei

1 %

Krappe talentenpools (tekort aan vaardigheden)

Het tekort aan talent vormt al jaren een probleem voor de sector. Op welke manier hebben COVID-19, de effecten ervan op de arbeidsmarkt en de werkloosheidspercentages de tekorten aan vaardigheden beïnvloed?

Zorgen rondom het tekort aan vaardigheden houden aan

Het merendeel van de respondenten zegt dat er een tekort aan talent is. Exec search-bureaus die zijn gespecialiseerd in IT worden het hardst geraakt door een gebrek aan geschoold talent: 76 procent van die respondenten geeft aan dat er een tekort is.

1 %

zegt dat er nog steeds een tekort aan talent is

1 %

zegt dat er geen tekort noch overschot aan talent is

Digitale transformatie

In het verleden stond de executive search-branche niet altijd bekend om het omarmen van technologie, maar dat lijkt niet langer het geval. Wat vinden de respondenten van digitale transformatie – het inzetten van innovatieve technologie om een organisatie te transformeren met als doel beter opereren en meer waarde aan klanten en kandidaten bieden? De resultaten zijn eenduidig: bureaus zijn meer bezig met digitale transformatie, grotendeels als gevolg van COVID-19.

Is er een digitale transformatiestrategie?

1 %

heeft een digitale transformatiestrategie

1 %

zegt dat ze door COVID-19 een digitale transformatiestrategie zijn gaan implementeren of dat ze meer inzetten op bestaande inspanningen

1 %

associeert digitale transformatie met automatisering

Diversiteit, kansengelijkheid en inclusie

De executive search-branche is in een unieke positie om bij te dragen aan de discussie over diversiteit, kansengelijkheid en inclusie (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) voor werknemers. Executive search-professionals lopen tegen vragen aan rondom DEI en de behoeften vanuit kandidaten en klanten. Wij hebben onze respondenten verschillende vragen gesteld over de vertegenwoordiging en inclusie binnen de sector, evenals over de D&I-eisen van hun klantenbestand.

Zijn er klanten die om shortlists van diverse kandidaten vragen?

Het merendeel van de executive search-professionals heeft minimaal een aantal klanten die vragen om gedifferentieerde kandidatenshortlists. Het valt op dat ondanks de toename van maatschappelijke debatten rondom DEI op het werk, het aantal klanten dat vraagt om gedifferentieerde shortlists is afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. 67 procent geeft aan dat ze dit jaar verzoeken voor gedifferentieerde shortlists hebben ontvangen in vergelijking tot 72 procent vorig jaar.

1 %

zegt dat het merendeel van klanten vraagt om shortlists met diverse kandidaten

1 %

zegt dat sommige klanten vragen om shortlists met diverse kandidaten

1 %

zegt dat klanten niet vragen om shortlists met diverse kandidaten

Is er een diversiteitstekort in de talentenpools waarin je kandidaten vindt voor jouw klanten?

Respondenten zijn verdeeld als het erom gaat of er al dan niet een tekort aan diversiteit is in hun talentenpools. Dit is een grote verandering ten opzichte van vorig jaar, toen nog 60 procent van de respondenten aangaf dat er een tekort aan diversiteit in de kandidatenpools was.

1 %

zegt dat er een tekort is aan diversiteit in de kandidatenpools

1 %

zegt dat er geen tekort is aan diversiteit in de kandidatenpools

Adoptie van technologie bij executive search organisaties

Technologie is een aanzienlijke investering, maar het merendeel van de bedrijven geeft aan dat er zorgen zijn over het gebruik ervan. Hoewel veel van de obstakels die het gebruik van de technologie in de weg staan van interne aard zijn (gebrek aan tijd en veel verloop van personeel), ligt de vaakst voorkomende verklaring bij de leverancier: beperkte training. Zoek een leverancier met goede leermogelijkheden zodat je waar voor je geld krijgt.

Hoe beoordeel je de mate waarin je team gebruikmaakt van jullie huidige recruitmenttechnologie?

Er zijn meer respondenten die aangeven dat hun technologie niet wordt gebruikt (10%) dan respondenten die zeggen dat er volledig gebruik van hun technologie wordt gemaakt (9%). Software kan een exec search-bureau alleen helpen met het realiseren van doelen als die daadwerkelijk gebruikt wordt door het team, wat benadrukt hoe belangrijk training, implementatie en buy-in zijn.

 

  Volledig gebruik   9%
  Veel gebruik   32%
  Enig gebruik   35%
  Weinig gebruik   14%
  Geen gebruik   10%

Wat is het belangrijkste obstakel dat voorkomt dat jullie technologie intern gebruikt wordt?

Waarom maken bedrijven geen goed gebruik van hun technologie? Ruim de helft van de respondenten gaf redenen die te maken hebben met training. Dit is een stijging van 50 procent van respondenten die problemen met training als reden noemen. Het is een teken dat thuiswerken of andere gevolgen van de pandemie mogelijk invloed hebben op het onboarden van medewerkers bij nieuwe technologie.

Belangrijkste redenen die het gebruik in de weg staan

  Beperkte trainingsmiddelen   34%
  Team ziet er de waarde niet van in   22%
  Kosten voor training   17%
  Geen tijd   11%
  Gebruik te lastig   10%
  Personeelsverloop   4%

Welke trends voor executive search volg jij in 2021?

Respondenten noemden diversiteit, thuiswerken en digitale transformatie als drie trends die ze met de meeste belangstelling zullen volgen in 2021. Wij houden deze trends goed in de gaten, en onderzoeken, advies en nieuws met jou delen.

Schrijf je in voor onze content updates, zodat je niets hoeft te missen!

Onze specialisten staan voor je klaar om je te helpen jouw organisatie nog succesvoller te maken.