Boskalis

Boskalis is wereldwijd toonaangevend dienstverlener en expert op het gebied van baggeren en maritieme diensten. Baggeren is van oudsher de kernactiviteit van Boskalis. Hun dienstverlening omvat de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en kust- en oeverbescherming. Tegenwoordig bieden ze ook een breed scala aan maritieme diensten aan en zijn ze actief als aannemer in de offshore energiesector. Hiertoe behoren ontwikkeling, aanleg, transport, installatie, inspectie, reparatie & onderhoud (IRM) en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platformen, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken.

Boskalis heeft ruim 10.700 experts in dienst die gedreven worden door een passie voor het werk en een ondernemende geest. Het veilig, op tijd en binnen budget opleveren van een project vraagt om vakmanschap, het scheppen van vertrouwen, teamwerk en nauwe samenwerking. Daarom hecht Boskalis veel waarde aan het werven van getalenteerde experts die ook nog eens een goede match zijn met de bedrijfscultuur. Ter ondersteuning van hun wervingsprocess gebruikt Boskalis de Bullhorn Connexys recruitment software.

Start met de groei van je organisatie

Live Demo