Met meer dan 1.200 bedden, 14.000 medewerkers en bijna 750 medisch specialisten is het Erasmus MC de grootste van de acht Nederlandse universitaire ziekenhuizen. Met zoveel medewerkers lopen er onvermijdelijk flinke personeelsstromen door de organisatie. Van recruitment en instroom, mobiliteit en doorstroom tot vertrek, vrijwillig of als gevolg van ontwikkelingen. Een proces dat alleen efficiënt kan plaatsvinden met optimale technologische ondersteuning.

Het Erasmus MC besloot in 2014 om de geïntegreerde Connexys applicatie aan te schaffen. Hiermee worden de mobiliteits- en recruitmentprocessen gestroomlijnd en gekoppeld aan bestaande systemen. In deze casestudy vertellen betrokkenen van het Erasmus MC hoe zij deze titanenklus hebben aangevlogen. Een best practice over verlanglijstjes, processen, security, samenwerking, draagvlak en heel veel testen.

*Deze content is ontwikkeld voorafgaand aan de overname van Connexys door Bullhorn. De Connexys producten en dienstverlening blijven onverkort voortbestaan; specifieke informatie over het bedrijf kan echter op sommige punten niet meer actueel zijn.

Benieuwd naar de casestudy vanEramus MC? Klik hier om hem direct te bekijken.