Recruitment lijkt simpel: er is een vacature, die maken we bekend en uit iedereen die reageert kiezen we degene waarvan we denken dat het de beste kandidaat is. Dat ging heel lang goed, maar de afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waardoor recruitment helemaal geen eenvoudig, lineair proces meer is.

  • Werk wordt niet meer exclusief door vaste, maar meer en meer door flexibele krachten gedaan, waardoor recruitment ook een inkoopvraag is geworden.
  • De opmars van duurzame inzetbaarheid vraagt om een grotere interne mobiliteit.
  • Sommige doelgroepen zijn zo schaars, dat organisaties er al vroeg een relatie mee willen opbouwen.
  • Tegelijkertijd komen er op één vacature soms honderden reacties binnen.

Al die verschillende en vaak complexe personeelsstromen: hoe manage je dat allemaal?

In de casestudy ‘Resource Management: efficiënt managen van complexe personeelsstromen’ vertelt GVB over hun visie. Ze laten zien hoe zij met slimme processen en een state of the art recruitmentsysteem grip houden op alle personeelsstromen.

*Deze content is ontwikkeld voorafgaand aan de overname van Connexys door Bullhorn. De Connexys producten en dienstverlening blijven onverkort voortbestaan; specifieke informatie over het bedrijf kan echter op sommige punten niet meer actueel zijn.

Benieuwd naar de casestudy van GVB? Klik hier om hem direct te bekijken.