In Nederland worden per jaar 35 duizend clienten geholpen door meer dan 5500 professionals van het Leger des Heils. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele organisatie.

Vanuit 12 werkeenheden met in totaal 244 vestigingen in Nederland is werkzaam in maatschappelijke opvang, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel.

De werving- en selectieprocedure binnen het Leger des Heils is (grotendeels) decentraal geregeld. Om dit te toch overzichtelijk te houden heeft het Leger des Heils gekozen voor het Bullhorn Connexys recruitmentsysteem.

Met Bullhorn Connexys kunnen we het recruitmentproces verder standaardiseren en daarbij gebruikmaken van nieuwe technologieën en nieuwe media, teneinde efficiënter en effectiever op de arbeidsmarkt te opereren.
Aart Hulleman Leger des Heils

Klaar om aan de slag te gaan?