Automation in recruitment: 4 manieren waarop bureaus nu en in de nabije toekomst automatisering kunnen toepassen

202204 laatste blog vd maand

Nu het wereldwijde tekort aan talent het hoogste niveau in 10 jaar heeft bereikt, hebben werkgevers meer dan ooit moeite hun vacatures te vervullen. Volgens het onderzoek Global Recruitment Insights and Data (GRID) van Bullhorn identificeerden recruitmentprofessionals de krappe talentpools als grootste uitdaging voor externe werving in 2022.

Technologische innovaties veranderen gelukkig steeds de manier waarop recruitmentprofessionals hun werk doen. Dankzij belangrijke technologische ontwikkelingen zoals automatisering, kunnen recruiters ervoor zorgen dat ze altijd de perfecte kandidaat voor elke functie vinden. Dit is slechts een van de vele voorbeelden voor de toepassing van automation in recruitment.

Hoewel sommige bureaus al gebruikmaken van automatisering als tool bij het runnen van hun organisatie, moeten veel recruitmentbureaus deze sprong voorwaarts nog maken. Hier vind je 4 manieren waarmee je nu en in de nabije toekomst automatisering kunt implementeren.

1. Geschikte, passieve kandidaten vinden.

Kun jij eenvoudig geïnteresseerde, passieve kandidaten vinden? Met een werkloosheidscijfer van 3,8 procent in Nederland is het antwoord op die vraag vermoedelijk ‘nee’: de beste kandidaten voor een baan zijn niet altijd degenen die op zoek zijn naar ander werk. Passieve kandidaten vormen 70 procent van de wereldwijde beroepsbevolking. Het is dan ook belangrijk om een goede strategie te hebben om ze te vinden.

Automatisering zorgt voor stroomlijning van het proces. Geautomatiseerde applicant tracking-systemen (ATS) bestaan al en helpen een grote kandidatenpool sorteren, en de kracht van automation om passieve kandidaten doeltreffend te screenen zal alleen maar toenemen. Automatisering kan passieve kandidaten screenen die hoogstwaarschijnlijk zullen reageren, op basis van de tijd die ze al werken in een functie, of ze onlangs promotie hebben gemaakt of helemaal niet. Daarnaast brengt automation in beeld hoe goed een bureau presteert, en wordt tegelijkertijd elk mogelijk vooroordeel weggenomen.

2. Anticiperen op verschuivingen in de vraag naar vaardigheden

Technologische innovaties veranderen niet alleen de aard van ons werk, maar maken het ook mogelijk te anticiperen op de vaardigheden waar in de toekomst vraag naar zal zijn. Automatisering heeft gevolgen voor bijna elke tak van de werkgelegenheid, waarbij werknemers met repetitieve taken die door technologie kunnen worden vervangen, worden verdrongen.

Automatisering kan echter ook miljoenen nieuwe banen creëren en gebruikt algoritmen om marktgedrag en omgevingssituaties te analyseren om beter te voorspellen welke vaardigheden in de toekomst nodig zijn, en waar. Als voldoende wordt geanticipeerd op gevraagde vaardigheden, kunnen recruitmentbureaus binnenkort een bepaalde behoefte aan banen mogelijk aanpakken voordat er een tekort ontstaat. Naast het voorspellen van de onzekerheid op de markt, zal een geautomatiseerd recruitmentsysteem zelfs kunnen voorspellen hoe groot de kans is dat een werknemer ontslag neemt. Met al deze next generation mogelijkheden kan automation bepalen welke banen nodig zijn en wie bereid is die te vervullen.

3. Betere vacatureteksten

Automatisering vervangt al grote delen van het arbeidsproces, dus waarom zouden we automation niet ook een fantastische vacaturetekst laten schrijven? Recruitment professionals kunnen nu al gebruikmaken van automatisering bij het screenen en plannen van sollicitatiegesprekken, het voorspellen van matching en herplaatsing, en voor VMS-orderintake en -tijdverwerking, maar binnenkort kan automation ook helpen bij het opstellen van een geweldige vacaturetekst.

Tools voor taalanalyse helpen bij het opstellen van het ideale bericht om reacties op een functie te stimuleren en tegelijkertijd mogelijk gendergerelateerd taalgebruik, onnodig of verwarrend jargon en vooroordelen op grond van ras uitsluiten. Daarnaast biedt automation de mogelijkheid om zelf tweaks aan te brengen om te zien hoe advertenties anders presteren. Met geautomatiseerde vacatures kunnen bureaus al in de vroegste fase van het recruitmentproces een einde maken aan vooroordelen bij externe werving.

4. Risico’s bij klanten beoordelen

Hoe beoordeelt jouw bureau risico’s bij klanten? Stel je eens voor dat je nooit meer een ontevreden klant verliest door een communicatiefout omdat je ATS dit voor je signaleert. Op dit moment is dat al een functie in de beste applicant tracking-systemen en die mogelijkheden zullen alleen maar groter worden naarmate de automation zich verder ontwikkelt. Hoewel bureaus altijd enorme hoeveelheden data gebruiken om risicomijdende beslissingen te nemen, zal het cognitieve vermogen van automation ervoor zorgen dat de technologie gaandeweg leert en patronen ontdekt om gebruikers te helpen beslissingen te nemen die vroeger misschien in het grijze gebied van menselijk redeneren vielen.

Door voorspellende intelligentie kan automation een positieve invloed hebben op het vermogen van je recruitment om risicomanagement toe te passen. Automatisering wijst je recruiters en salesmensen op klanten die een potentieel risico vormen voordat ze een probleem worden. Samen zullen recruitment professionals en technici klantrisico’s kunnen identificeren en beoordelen die voorheen onzichtbaar waren.

Automatisering verandert continu de manier waarop recruiters werken. Recruitment professionals die geautomatiseerde, next generation oplossingen omarmen, kunnen dagelijks uren vrijmaken en hun focus verleggen naar de opbouw van werkelijk authentieke relaties; iets wat automation alleen nooit voor elkaar krijgt.


Meer weten over wat automation voor je kan doen? Lees wat klanten van Bullhorn hebben bereikt op hun reis naar automatisering van één miljard taken.

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.