Digitale Transformatie: De opkomst van transformerende technologie tijdens COVID-19

GRID21-digitale_transformatie-NL-V1_1200x627-3

Digitale transformatie, het proces waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve technologie om een organisatie te transformeren, is niet nieuw voor de staffing en recruitmentbranche. In 2019 zei 80% dat digitale transformatie een goede zaak is voor de sector. Toch is er al jaren een kloof tussen het erkennen van digitale transformatie als een noodzaak en de acties die nodig zijn om deze te realiseren. 2021 is mogelijk een keerpunt geweest. In ons recente onderzoek onder meer dan 2.000 recruitment professionals wereldwijd is te zien dat het invoeren van een digitale transformatiestrategie in 2020 enorm is toegenomen. Waarschijnlijk door COVID-19 en de nasleep daarvan.

Wat betekent digitale transformatie voor recruitment professionals?

Digitale transformatie is een drieledige reis waarbij de digitalisering van enorme hoeveelheden gegevens wordt gecombineerd met automatisering en uiteindelijk kunstmatige intelligentie (artificial intelligence), om productiever te kunnen werken en écht de manier waarop organisaties werken, te transformeren. Van de sales afdeling tot aan recruitment en operationele functies. 

Wat betekent dit in het bijzonder voor staffing en recruitment professionals? Het afgelopen jaar heeft er een verandering plaatsgevonden in de interpretatie en de manier waarop men praat als ze het hebben over digitale transformatie. Automation was en is het proces dat respondenten het vaakste associëren met het transformeren van een organisatie door middel van technologie. Dit is geen verrassing, aangezien automation een onmiddellijke en bruikbare manier is om een organisatie te transformeren. In 2021 automatiseert 60% van de recruitment pro’s in de Benelux ten minste één wervingsproces en maar liefst meer dan 80% wereldwijd geeft dit aan. 

 

Digitalisering van je recruitment proces van intake tot evaluatie. Juist door de snelheid van digitalisering in het afgelopen jaar hebben we hiringmanagers het belang kunnen laten inzien van een digitale intake. Om bias te voorkomen zijn we massaal gebruik gaan maken van checklijsten, die waren er natuurlijk allemaal al lang maar werden in mijn optiek echt niet gebruikt. Nu we kandidaten allemaal langs dezelfde lat leggen, uitgaan van kennis en kunde, zie je dat dit dóór de versnelde digitalisering massaal wordt opgepakt door recruiters. Digitale transformatie betekent voor mij ook: niet uit het oog verliezen wat persoonlijk moet blijven. Een afwijzing bijvoorbeeld: nooit standaardiseren. – Heleen Stoevelaar

 

De opkomst van digitale transformatie tijdens COVID-19

Terwijl de perceptie van digitale transformatie in de sector een subtiele evolutie heeft ondergaan, is de groei van digitale transformatie binnen de sector dramatisch geweest.

Wereldwijd is er 72% meer kans dat er nu een digitale transformatiestrategie is ingevoerd binnen een organisatie in vergelijking tot een jaar geleden. (Drieënveertig procent van de recruitment organisaties wereldwijd heeft nu een digitale transformatiestrategie, vergeleken met 25% eind 2019).

 

Herkenbaar: in de meeste organisaties zijn recruitment professionals vooral bezig met administratie en komt hun echte toegevoegde waarde, het matchen van mensen, te weinig aan bod (80/20). Digitale transformatie zorgt ervoor dat recruitment professionals, maar ook kandidaten en hiring managers veel beter ondersteund worden en tot kwalitatief betere matches leidt. Daarmee komen de competenties van recruitment professionals, waaronder het mensenwerk, veel beter tot hun recht. – Daan Huisman

 

Is er technologie geïmplementeerd die helpt bij het automatiseren van de volgende processen?

Proces % van organisaties die in 2020 hebben geautomatiseerd* % van organisaties die in 2021 gaan automatiseren*
Sourcing 39% 77%
Kalenderfunctionaliteiten 31% 67%
Kandidaten aandragen 29% 68%
Screening 26% 56%

 

 

*Data afkomstig van recruitment pro’s wereldwijd

Bouwen aan een digitale toekomst

Wat is de toekomst van digitale transformatie? Nu automatisering steeds meer ingang vindt, kijken organisaties uit naar het potentieel van AI en machine learning. Respondenten noemden de vooruitgang in AI als de belangrijkste trend om in 2021 in de gaten houden.

Hoewel de recruitmentbranche zich midden in een digitale transformatie renaissance bevindt, zijn er weinig aanwijzingen dat het om iets tijdelijks gaat. Naarmate meer organisaties hun bedrijf door middel van technologie transformeren, zullen degenen die dit niet doen achterblijven. Degenen die daarentegen digitale transformatie hebben omarmd, zijn klaar voor alle onverwachte uitdagingen van de toekomst.

 

De digitale transformatie zal de komende jaren een versnelde groei door blijven maken. De flexbranche is weliswaar behoorlijk traditioneel, maar nu gaat de noodzaak tot veranderen aan het bestaansrecht knagen. Dan zal deze branche net als altijd haar wendbaarheid tonen. Bedrijven die achterblijven, zullen het hoofd steeds moeilijker boven water kunnen houden. – Hans Scheers

 

Bijdragen van:

Hans Scheers

LinkedIn

Heleen Stoevelaar

LinkedIn

Daan Huisman

LinkedIn

 


Lees het hele artikel over digitale transformtie op de Recruitment Trends, Inzichten en Data hub.

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.