Bouwsector groeit; strijd om talent zet door

bouw je eigen platform

Het gaat goed met de bouwsector. In 2015 liet elk kwartaal een omzet zien die hoger was dan de periode daarvoor en ook voor dit jaar wordt een stijgende trend verwacht. Het vertrouwen van bouwondernemers groeit, de orderportefeuilles stijgen en de investeringen nemen toe. Deze gunstige ontwikkelingen zijn terug te vinden in het aantal vacatures in de bouw. Er wordt weer volop gezocht naar talent.

Bouwen aan de toekomst

Geen branche die zo tot de verbeelding spreekt als de bouw. Een sector die mooie dingen maakt, praktische oplossingen vindt, technologische hoogstandjes bedenkt, ons alle ruimte biedt, zorgt dat je veilig woont en werkt, snel van A naar B gaat; overal waar je kijkt zie je de resultaten van de bouw. Ook op de arbeidsmarkt is duidelijk te zien dat de sector aantrekt en weer druk bezig is met het bouwen aan de toekomst. Wat is daarvoor nodig?

We signaleren een aantal ontwikkelingen:

Groeiende war for talent

In de bouw dreigt de komende jaren een groeiend tekort aan vaklieden. Vacatures worden moeilijker vervulbaar en blijven steeds langer openstaan. Voor recruitment in de bouwsector is het een continue uitdaging om tijdig de juiste mensen met de juiste vaardigheden en talenten aan te trekken. Geavanceerde searching & matching zijn van essentieel belang, maar ook Employer Branding en het aanleggen van pools van direct inzetbare krachten (denk aan metselaars, tegelzetters, kraanmachinisten) wordt steeds belangrijker om het verschil te maken in de strijd om deskundig personeel.

Toename van de flexibele schil

In de bouwbranche is een grote vraag naar flexibele krachten die worden aangetrokken via o.a. uitzendbureaus, zzp-constructies of detachering. Niet verwonderlijk, want met een flexibele schil is het mogelijk om direct in te spelen op de behoeften in de markt en snel op- en af te schalen zodra hiertoe aanleiding is. Ook voor deze flexschil is het van groot belang dat je bouwt aan een pool van waardevolle krachten zodat je hen tijdig kunt benaderen en inzetten.

Tekort aan vakmanschap

De komende vijf tot tien jaar stroomt een grote groep 55-plussers uit. Met deze uitstroom van arbeidskrachten gaat ook veel kennis en ervaring verloren. Tegelijkertijd loopt de instroom van technische vmbo’ers en mbo’ers terug. Veel ondernemers vrezen een tekort aan vakmanschap in hun bedrijf. Het is dan ook van groot belang dat aandacht besteed wordt aan de strategische personeelsplanning op de langere termijn. Investeren in talentontwikkeling, interne begeleiding, vakgericht mentorschap en loopbaanontwikkeling is van essentieel belang om als bouwbedrijf ook in de toekomst slagvaardig te blijven.

Aandacht voor het geheel van arbeid

Het talent van nieuwe arbeidskrachten, de waarde van flexibele inhuur, het potentieel van eigen medewerkers; ze zijn stuk voor stuk belangrijk bij het vervullen van de arbeidsbehoefte van bouworganisaties. De juiste persoon op de juiste plek: daar draait het allemaal om. Inhuur en recruitment bewegen naar elkaar toe en de contractvorm wordt ondergeschikt.

Steeds meer zet de ontwikkeling in dat HR en recruitment de rol van regisseur bij het vervullen van de arbeidsbehoefte naar zich toetrekken. Zij voeren de regie via één loket waarin alle vormen van arbeid worden aangetrokken. Een punt van waaruit de werving plaatsvindt voor vast personeel, maar waar ook pools worden opgebouwd van en een relatie wordt onderhouden met waardevolle en direct inzetbare flexkrachten en zzp’ers. En even belangrijk: een centrale plek punt van waaruit leveranciers van uitzendkrachten worden aangetrokken en gemanaged.

Resource Management

Een total resource aanpak: contact met al je leveranciers van arbeid. Eén centraal loket voor externe werving, interne mobiliteit en inhuur. Een aanpak die je helpt bij een optimale invulling van je vacatures en tegelijkertijd zorgt voor een betere regie en aanzienlijke kostenbesparingen. Meer weten? In een persoonlijke demo laten we je graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf zien.

Bouwen aan de toekomst

Bullhorn werkt samen met meerdere grote klanten in de bouwsector, zoals BAM, Dura Vermeer, Royal HaskoningDHV en Arcadis. Deze bouwbedrijven hebben allen gekozen voor de Connexys recruitment software.

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.