Flextensie biedt met Connexys platform springplank voor langdurig werklozen

flextensie platform springplank

Langdurig werklozen aan een baan helpen. Een heikel probleem dat de politiek maar niet weet op te lossen. Dat moet anders kunnen, zo dachten de oprichters van Flextensie. Met behulp van de software van Connexys ontwikkelde Flextensie een methode waarmee gemeenten snel en effectief langdurig werklozen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten voor flexibel werk. Met klinkende resultaten op het gebied van plaatsing en uitstroom naar vast werk.

Barrières weg
Oprichter Guus Budel: “Tot voor kort was dit een hels karwei, want wanneer een uitkeringsgerechtigde tijdelijk of in deeltijd aan de slag gaat, vindt er een enorm ingewikkeld verrekeningsproces plaats, waar noch betrokkene, noch de uitkeringsinstantie blij van wordt. Flexwerken was tot voor kort voor uitkeringsgerechtigden vrijwel nooit aantrekkelijk. Zodra een klus stopt en je weer werkloos wordt, krijg je namelijk nogal eens te maken met een wachttijd, waardoor je een tijdje zonder uitkering zit. Dat is voor de meesten een te grote drempel. Met ons systeem is dit volledig opgelost.”

Win Win voor alle partijen
Flextensie ontwikkelde een systeem, waarbij de opdrachtgevers uitkeringsgerechtigden op flexbasis werk bieden en hiervoor een reëel tarief aan de gemeente betalen. De uitkeringsgerechtigden krijgen vervolgens boven op de doorlopende uitkering een extra premie per gewerkt uur. Win win voor alle partijen.

Langdurig werkloze grote winnaar
De uitkeringsgerechtigden zijn de grote winnaar van dit initiatief. Zij hebben nu een veel grotere kans om (tijdelijk) werk te vinden. Met alle positieve gevolgen van dien: zij maken weer deel uit van het arbeidsproces, doen werkervaring op, vergroten hun netwerk, verbreden hun blikveld en verbeteren hun toekomstperspectief. En last but not least levert het flexwerk hen ook nog eens extra inkomsten op.

Mooie resultaten voor gemeenten
De gemeenten profiteren, omdat zij nu op een laagdrempelige manier de groep van bijstandsgerechtigden kunnen ontsluiten voor de arbeidsmarkt. Op een manier die geen geld kost, maar zelfs geld oplevert. Simone Veenema van de gemeente Zaanstad: “Kandidaten die met Flextensie aan het werk gaan, zitten gemiddeld al drie jaar in de bijstand en zijn daardoor moeilijk of niet bemiddelbaar. Met Flextensie lukt het toch om deze doelgroep op regulier tijdelijk werk aan de slag te laten gaan.” De uitstroom uit de bijstand wordt bevorderd, wat de uitkeringskosten vermindert en met deze constructie wordt een einde gemaakt aan allerlei ingewikkelde verrekeningsconstructies.

De gemeente Zaanstad werd voor hun initiatief met Flextensie zelfs genomineerd voor de ESF award en maakte het volgende filmpje.

Meer kandidaten voor werkgevers
Werkgevers profiteren van het initiatief, omdat er op deze manier een geheel nieuwe visvijver aan kandidaten beschikbaar is gekomen.Zij kunnen nu snel en laagdrempelig direct beschikbare flexwerkers aantrekken, tegen een gunstig tarief en zonder veel administratieve rompslomp.

Online platform voor werving, selectie en plaatsing
De vlotte ontsluiting van vraag en aanbod van deze doelgroepen wordt onder andere mogelijk gemaakt door de softwareoplossing Resource Manager van Connexys. Dankzij het platform ‘Circonflex’ kunnen gemeenten de vraag van werkgevers snel matchen op het aanbod van uitkeringsgerechtigden binnen een gemeente. Vaak is deze vraag voor tijdelijke opdrachten en/of parttime werk acuut en is snel schakelen van groot belang. En dat is precies de kracht van het platform: een snelle én kwalitatieve ontsluiting van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt.

Aanvulling op bestaande diensten van gemeenten
Flextensie vult daarbij de werkgeversbenadering die de gemeente al heeft aan. Bij een daadwerkelijke match zorgt Flextensie vervolgens voor een soepele afwikkeling van de uitgevoerde opdracht op basis van het ontwikkelde flex-arrangement. De werk-/opdrachtgever wordt gefactureerd voor de gewerkte uren en de ingezette kandidaat ontvangt bovenop de uitkering een extra premie per gewerkt uur.

Veelbelovende resultaten
De methode werkt als een trein. Voorloper in dit project is de gemeente Den Haag, die het platform als eerste omarmde. In Den Haag zijn nu dankzij deze constructie het hele jaar door gemiddeld 125 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor minimaal twee maanden aan het werk. Naar verwachting zullen eind volgend jaar ruim 1000 mensen op deze manier kunnen worden ingeschakeld. Ook op de lange termijn zijn de cijfers veelbelovend. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in de gemeente Den Haag 20% van de tijdelijke opdrachten uiteindelijk resulteren in een vaste aanstelling. De gemeente Zaanstad noemt zelfs een uitstroompercentage van 35%. Het project wordt landelijk uitgerold en inmiddels maken al zo’n 40 gemeenten direct of indirect gebruik van het platform ‘Circonflex’.

Over Flextensie
Flextensie heeft als doel de uitstroom naar werk te faciliteren voor mensen die al lange tijd buiten de arbeidsmarkt. Zij ziet de flexibiliserende arbeidsmarkt als een kans en gelooft dat flexwerk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dé manier is om te bouwen aan contacten, een netwerk en werkervaring. Dankzij een effectief en toegankelijk platform in de vorm van ‘Circonflex’ stelt Flextensie aan gemeenten de tools beschikbaar om hier goed op in te kunnen spelen. Flextensie is een sociale onderneming zonder winstoogmerk: wanneer Flextensie winst maakt, wordt dit grotendeels weer geïnvesteerd in projecten met een maatschappelijk doel.

Over Resource Manager
De Resource Manager van Connexys is dé oplossing waarmee je alle resources kunt managen en matchen op openstaande aanvragen en vacatures volgens jouw eigen proces. Bij een match kun je in één dashboard sollicitanten, eigen medewerkers en externen vergelijken. Het volledige proces van recruitment, mobiliteit en inhuur is geïntegreerd in één oplossing. Meer over de Resource Manager vind je hier.

 

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.