Wat gaat 2016 ons brengen? 5 trends in recruitment

candidate journey

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar

2015 ligt net achter ons. Wat is er het afgelopen jaar in de markt en bij Connexys veel gebeurd. Voor veel organisaties werd duidelijk voelbaar dat talent aantrekken echt moeite kost. Er werd aanzienlijk meer geïnvesteerd in de eigen recruitmentsite. De vraag naar pre-selectie tools nam toe, omdat voor generieke vacatures het aantal sollicitanten vaak extreem hoog lag. We hadden verwacht dat recruitment in 2015 al naar online marketing zou zijn opgeschoven: dat is nog niet echt gebeurd. Wel is een eerste aanzet gedaan. Dit geldt ook voor de videosollicitatie. Er wordt veel over gesproken, het aantal aanbieders als Cammio, Flipbase en HireVue neemt toe, maar van een echte doorbraak is nog geen sprake. Wel zien we dat bedrijven openstaan voor deze ontwikkelingen. Over ontwikkelingen gesproken: een groeiend aantal nieuwe en bestaande klanten maakte de keuze om één oplossing in te zetten voor recruitment, mobiliteit en inhuur met Connexys. Recruitment managers werden bij deze organisaties Resource Center Managers.

Integrale oplossingen

Ook arbeidsbemiddelaars hebben we grote stappen zien maken naar integrale oplossingen, waarmee ze hun klant iedere vorm van arbeid kunnen aanbieden. Of het nu gaat om werving en selectie, uitzenden of detachering en in sommige gevallen RPO (Recruitment Process Outsourcing). Ook zijn de dienstverleners steeds meer gaan werven vanuit een CRM (Customer Relationship Management) en ERM (Employee Relations Management) strategie.

Mooie ontwikkelingen, die ook het komende jaar zeker zullen doorzetten. Welke ontwikkelingen en trends voorzien wij verder voor 2016?

#1. Cultuur

Uit ons kwalitatief onderzoek onder HR beslissers blijkt dat het matchen van kandidaten op de organisatie cultuur wordt ervaren als één van de belangrijkste onderdelen van het recruitmentproces. Medewerkers die goed bij de cultuur passen performen beter en blijven langer. Onderbelicht bij bedrijven is de wijze waarop dit wordt gemeten. Ook in het preselectieproces kan cultuur een veel belangrijkere rol spelen. Wij verwachten dan ook dat tools als Company Match nog breder ingezet kunnen worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat werkgevers meer gaan investeren in de recruitmentsite en dus ook het uitdragen van de eigen cultuur als onderdeel van het employer brand.

#2. Online marketing

In 2015 won Connexys de Recruitment Tech Award ‘Best Tooling’ voor de Talent Marketing Activity Manager. Deze online marketing tool is gekoppeld aan talentpools en stelt werkgevers in staat te communiceren met groepen potentiële kandidaten en een band met hen op te bouwen. Nu de schaarste van talent toeneemt is het belangrijk als organisatie te investeren in de veelbelovende medewerkers van de toekomst. Wie heb je over een jaar nodig? Wat doen deze mensen nu? Waar liggen hun interesses? Waar gebruiken ze het internet en sociale media voor? Hoe kan je hen het beste bereiken en met welke boodschap? De principes van online marketing zijn goed te gebruiken voor recruitment. Wij zien steeds meer dat recruitment teams worden verrijkt met online marketeers. Deze online marketeers kunnen op basis van data en analytics slimme digitale campagnes opzetten en analyseren. Ik ben dan ook erg benieuwd welke organisaties daadwerkelijk aan de slag gaan met online marketing. Van goede ervaringen kunnen we veel leren. Met verschillende werkgevers zijn wij nu in gesprek om tot een mooie case te komen, die we met jullie kunnen delen. De tools van Salesforce en de duizenden apps die op dit platform beschikbaar zijn bieden ons ongekende mogelijkheden.

#3. Resource Management

Ruim 3 jaar geleden introduceerde Connexys de term Resource Management. Hiermee brengen wij recruitment, inhuur en mobiliteit samen in één oplossing. Nu de schaarste van talentvolle kandidaten toeneemt, zal deze ontwikkeling ongetwijfeld verder doorzetten. Het wordt steeds minder belangrijk onder welke contractvorm iemand aan het werk gaat bij een organisatie. Het gaat immers om the best man for the job. ZZP-ers en freelancers worden daarmee een uiterst interessante doelgroep. Inhuur valt traditioneel bij veel bedrijven onder inkoop. Met de opkomst van Resource Management verwachten wij dat HR/recruitment ook de verantwoordelijkheid voor inhuur steeds vaker naar zich zal toetrekken en in the lead komt bij alle vormen van werving, dus ook die van de flexkrachten.

#4. Candidate Journey

De belangrijkste ontwikkeling die we zien in recruitment en HR is een meer algemene trend: het toenemend belang van de Candidate Journey; de reis die een kandidaat maakt vanaf het allereerste contact met de werkgever tot en aan de aanstelling. Hoe kan je tijdens deze reis de kandidaatbeleving, de candidate experience zo positief mogelijk beïnvloeden? Wat kan een sollicitant verwachten wanneer hij op zoek gaat naar een baan en wordt aangenomen? Om die verwachting te managen is het belangrijk in elke fase van de reis op de juiste manier contact te onderhouden met kandidaten. Informeer hem tijdig en houdt hem op de hoogte van bijvoorbeeld het aantal sollicitaties, status van de procedure, wat hij van jou als werkgever kan verwachten en wat jij van hem verwacht in de betreffende fase in het sollicitatieproces. Mooi voorbeeld hiervan is de recruitmentsite die wij hebben ontwikkeld in samenwerking met Tempo-Team.
Tempo-Team 1

Preboarding en onboarding

De Candidate Journey houdt in principe niet op bij de aanstelling. We zien steeds meer dat bij het verbeteren van de kandidaatbeleving de preboarding (de periode van het versturen van de aanstellingsbrief tot aan de eerste werkdag) en de onboarding ook in de journey betrokken worden. Kandidaten kunnen immers al vóórdat hun eerste werkdag aanbreekt, veel leren over hun nieuwe werkgever. Kan dan gaan om de cultuur, ontstaansgeschiedenis en tradities van het bedrijf, maar denk bijvoorbeeld ook aan werkinstructies en programma’s die worden geboden. Iemand voelt zich al thuis voordat ie begint. Applicaties als Appical voorzien in deze behoefte.

In de Candidate Journey gaat het altijd om tweerichtingsverkeer. Recruitment faciliteert de kandidaat én de hiring manager. Ga de interactie aan, vraag aan beiden feedback en mogelijke verbeterpunten en vertaal dit in je verdere acties. De applicaties van Connexys maken het heel eenvoudig deze informatie te generen en hierop te rapporteren.

Ook voor Connexys

Voor Connexys is de Candidate Journey een thema dat we veel breder zullen toepassen. Ook voor onszelf hechten wij sterk aan interactie en vragen onze gebruikers met ons mee te denken en samen met ons te werken aan het realiseren van de beste oplossingen. Onze Client Journey, vanaf het eerste gesprek tot en met het optimaal inzetten en naar tevredenheid gebruiken van onze oplossingen. In elke gebruiksfase vragen wij onze klanten met ons mee te denken en als partners op te trekken. Samen met ons team developers bij het ontwikkelen van nieuwe producten, met onze serviceafdeling bij het finetunen van bestaande applicaties, met onze consultants bij het zo optimaal mogelijk inzetten van oplossingen, enzovoorts.

Samen op reis

Kortom: 2016 is voor ons in alle opzichten een journey. De bovengenoemde ontwikkelingen zijn veelbelovend en helpen ons belangrijke stappen te zetten in de richting van het doorontwikkelen van het vakgebied van HR en recruitment. Samen met onze klanten gaan we hierin op reis. De klant bepaalt de eindbestemming, en wij zetten alles op alles om er een mooie journey van te maken, met geëffende paden, onverwachte wendingen, mooie ontmoetingen, hechte relaties en gave oplossingen. Wij hebben er zin in!

Lees ook ons blog: Trends voor HR en Recruitment 2016

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.