Hoe je aan de betrokkenheid van kandidaten kunt bouwen binnen het DNA van je recruitment bureau

Candidate Engagement

Kandidaat-betrokkenheid is altijd essentieel geweest voor het succes binnen staffing en recruitment, en het is aantoonbaar belangrijker dan ooit. Uit een onderzoek onder meer dan 2000 recruitment professionals wereldwijd is gebleken dat de twee belangrijkste prioriteiten voor respondenten betrekking hebben op kandidaten. 61 procent zei dat kandidaatwerving een topprioriteit was, en 36 procent noemde kandidaat-betrokkenheid een topprioriteit.

Maar zelfs als steeds meer recruitment professionals het belang van kandidaat-betrokkenheid erkennen, schieten velen tekort als het gaat om het daadwerkelijk actie ondernemen. Kandidaat-betrokkenheid vereist inzet vanuit alle lagen van de organisatie. Het zal niet vanzelf gebeuren. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat kandidaat-betrokkenheid meer wordt dan een modewoord voor je bedrijf. Download hier de gratis checklist voor een volledige strategie voor de communicatie met kandidaten.

Zet je in voor betrokken kandidaten

Om te zorgen dat je strategie voor betrokken kandidaten een succesvol langetermijn initiatief wordt, moet het een wezenlijk onderdeel zijn van de identiteit van je bedrijf. Met andere woorden: beschouw het minder als “iets wat we doen” en meer als “een deel van wie we zijn”. Maak van betrokkenheid een prioriteit voor je bedrijf en maak het zichtbaar. Praat erover in bedrijfsbrede vergaderingen en moedig werknemers aan om verantwoordelijkheid te nemen voor het opbouwen van een betere kandidaatervaring.

Stel een executive sponsor aan

Kies iemand die verantwoordelijk wordt gehouden voor de lancering van je initiatieven voor betrokken kandidaten en de doorlopende uitvoering van de strategie voor betrokken kandidaten van je bedrijf. Kandidaat-betrokkenheid is een teaminspanning, maar het aanstellen van een individuele sponsor om toezicht te houden op je strategie voor betrokken kandidaten is een krachtige manier om de verantwoordingsplicht te waarborgen. Deze persoon moet een zichtbaar lid van je organisatie zijn die kan dienen als het gezicht van je  initiatieven voor betrokken kandidaten.

Maak een plan voor betrokken kandidaten om enthousiasme op te wekken

Geef je plan voor betrokken kandidaten een eigen naam en zorg dat deze blijft hangen. Noem het in e-mails, meetings, conversaties en op je website. Als een onbekende zou langskomen op je kantoor, hoort hij iedereen dan praten over kandidaat-betrokkenheid? Weet hij dan dat je bedrijf een strategie voor kandidaat betrokkenheid heeft? Laat mensen praten over je inspanningen voor kandidaat-betrokkenheid, en ze zullen ze snel vertegenwoordigen.

Reserveer tijd voor betrokkenheid tijdens de werkweek

Tijd is kostbaar voor recruiters, wat het makkelijker maakt om verantwoordelijkheden met minder prioriteit aan de kant te schuiven. Veel recruiters geven prioriteit aan de kandidaten die het snelst geld opleveren, en daarmee is het eenvoudig om de meer fundamentele elementen van kandidaat-betrokkenheid te negeren.

Contact onderhouden met kandidaten in alle fasen van de implementatiecyclus is essentieel voor het creëren van de best mogelijke kandidaatervaring. Reserveer een moment in de week (bv: Follow-ups op elke vrijdag om 14.30) om ervoor te zorgen dat er geen kandidaten vergeten worden.

Stimuleer succes 

Er zijn veel belangrijke redenen om te focussen op kandidaat-betrokkenheid. Het maakt merkambassadeurs van kandidaten die enthousiast zijn over je bedrijf. Het zal je helpen meer kandidaten te werven, die meer invloed en vrijheid hebben om te kiezen met wie ze samenwerken, dan ooit tevoren.

Maar deze redenen zijn vaak minder tastbaar op individueel niveau. Stimulansen bieden een directe reden om je engagement-initiatief te steunen. Creëer competities die recruiters en andere teamleden belonen voor het zetten van proactieve stappen richting communicatie met kandidaten. Een beloningsstructuur is een andere betrouwbare manier om inzet van teamleden te realiseren.

Het belangrijkste is dat stimulansen aan je werknemers en andere mensen laten zien dat je inspanningen voor kandidaat-betrokkenheid niet alleen maar mooie woorden zijn. Het belonen van acties die de nadruk leggen op kandidaat-betrokkenheid, geeft aan dat jouw bedrijf dit serieus neemt. En kandidaten zullen dit opmerken.


Er is nooit een beter of belangrijker moment geweest om te focussen op kandidaat-betrokkenheid. Lees e-book: Betrokken kandidaten, een gids voor de recruiter om te ontdekken of je meer focus moet leggen op kandidaat-betrokkenheid, en zo ja, welke processen en technologie je kunt gebruiken om je inspanningen te ondersteunen.

Ontvang content direct in je inbox

Vul het formulier in en ontvang regelmatig de nieuwste blogs, recruitment tips en best practices.