Arkin

Arkin behandelt mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavings- problematiek. Daarnaast is Arkin een vooraanstaand opleidingsinstituut dat tevens wetenschappelijk onderzoek verricht. Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is Arkin één van de grotere instellingen in Nederland.

De deskundigheid van Arkin’s medewerkers richt zich specifiek op het behandelen van meervoudige problematiek en specialistische aandoeningen. Ook geven zij veelvuldig voorlichting over het gebruik van drugs en drank.

Arkin is geworteld in Amsterdam en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen. Bij Arkin werken 3500 betrokken en gedreven professionals die het een uitdaging vinden om in de grote stad te werken. Om het juiste talent aan te trekken maakt Arkin gebruik van de corporate Bullhorn Connexys recruitment software.

Start met de groei van je organisatie

Live Demo